To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
01.08.2011.

Zawiadamiam, że w dniu 5 sierpnia 2011 r. /piątek/ o godzinie 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VIII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

4. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2011-2015.

5. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów-Luborzyca a Powiatem Krakowskim dotyczącego wspólnego prowadzenia zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

6. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »