Jednostka Realizuj±ca Projekt (JRP)

z siedzib±:

Urz±d Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Luborzyca 97, 32-010 Kocmyrzów

tel: 012/ 387-14 -10 wew. 36

e-mail: jrp@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/kanalizacja/


Kierownik JRP

Sylwia Kot

tel.: (012) 387-14-10 wew. 36


Pełnomocnik d/s realizacji projektu MAO

Wiesław Wójcik

tel.: (012) 387-14-10