To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Rozlicz PIT przekazując część swojego podatku na rozwój naszej Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.01.2017.

Szanowni Państwo
jeżeli mieszkacie w naszej Gminie, a nie jesteście tutaj zameldowani, wskażcie w Urzędzie Skarbowym Gminę Kocmyrzów-Luborzyca jako miejsce zamieszkania!

Dlaczego to ważne?
Prawie 38 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych powraca do ich miejsca zamieszkania - przekazywane jest z budżetu państwa do budżetu gminy, w której mieszkają.
Te środki finansowe stanowią znaczącą pozycję w skali dochodów naszej gminy. W 2016 roku była to kwota ponad 11 mln zł (ok. 23 % dochodów gminy).
Ta kwota może być znacznie wyższa – zależy to tylko od Państwa dobrej woli!

Wiele osób mieszkających w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca zameldowanych jest w innych gminach i rozlicza się zgodnie z miejscem zameldowania (np. w Krakowie), a nie faktycznego zamieszkania. Część zapłaconego przez te osoby podatku dochodowego zasila wtedy budżet innej gminy. Tracimy pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę komfortu życia naszych Mieszkańców.

To Państwo decydujecie, gdzie trafią Wasze pieniądze!
Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.

Dlatego ponownie prosimy:
Jeżeli na dzień 31 grudnia ubiegłego roku mieszkaliście na terenie naszej Gminy (a nie jesteście tutaj zameldowani), to wskażcie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego (PIT) faktyczne miejsce zamieszkania w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Rozliczając PIT dla naszej Gminy, w której przecież mieszkacie, inwestujecie w naszą wspólną przestrzeń życiową. Współfinansujecie między innymi: transport publiczny, edukację dzieci, sport, kulturę, pomoc społeczną, rozwój infrastruktury.

Jak to zrobić?
Wszystkich mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca obsługuje Urząd Skarbowy w Proszowicach, mający swoją siedzibę przy ulicy M. Reja 1, 32-100 Proszowice. Jeśli więc rozliczają się Państwo samodzielnie z podatku dochodowego jako osoby fizyczne (nie prowadzące działalności gospodarczej i nie zarejestrowane jako podatnicy VAT), to na formularzu PIT wystarczy wpisać: w części A - Urząd Skarbowy w Proszowicach, w części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Jeżeli z podatku dochodowego rozlicza Was płatnik (np. pracodawca) należy zawiadomić go, że miejscem zamieszkania jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Poza okresem składania rocznego rozliczenia, można wskazać miejsce zamieszkania w naszej Gminie wypełniając formularz ZAP-3, który służy do informowania US o zmianie miejsca zamieszkania (jeżeli jest inne niż adres stałego zameldowania) lub numeru konta bankowego. Urzędy Skarbowe posiadają dostęp do rejestru państwowego PESEL, więc o zmianie innych danych osobowych nie musimy ich informować.

W załączeniu zamieszczamy wzór formularza aktualizacyjnego ZAP-3: PDF – 57 kB

Pozostali podatnicy mają obowiązek poinformować o zmianie adresu zamieszkania w ramach aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. Wymaga to złożenia - w zależności od ich statusu ewidencyjnego - formularza CEIDG-1 lub NIP-7.

PROSTY SPOSÓB, ABY PODATKI TRAFIŁY TAM, GDZIE OSOBA ZAMIESZKUJE

W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM PIT
PODAJEMY ADRES ZAMIESZKANIA, A NIE ZAMELDOWANIA!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »