To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Gospodarka Odpadami Komunalnymi na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W związku z wejściem w życie ustawy z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 lipca 2013 roku, zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Aktualnie to na gminie spoczywa obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odpady, ustalenie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami oraz ustalenie stawek opłat z tego tytułu.
Na drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, wyłoniona została firma: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie, która od dnia 1 lipca 2015 r., świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, oraz obsługuje Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów w miejscowości Kocmyrzów.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków
Dział Odbioru i Wywozu Odpadów
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków
czynne: pon- pt w godz: 7.00- 15.00
mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: (12) 34 00 405
(12) 34 00 407
(12) 34 00 410
(12) 34 00 411
Fax. (12) 34 00 422