To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
27.06.2011.

W dniu 30 czerwca 2011 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VII Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Powołanie zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

4. Ustalenie opłaty za wpis do rejestru żłobków.

5. Podjęcie uchwaly w sprawie współfinansowania funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez Gminę Kraków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Krakowa.

7. Udzielenie Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w związku z pobytem dzieci z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Domu Dziecka w Sieborowicach.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

11. Informacja na temat współpracy Gminy z Powiatem.

 

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »