To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
10.06.2011.

W dniu 14 czerwca 2011 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między Sesjami.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

4. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Zastów - jednostki pomocniczej Gminy objętej zmianą.

6. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej na zadanie 3. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dojazdów, Krzysztoforzyce, Prusy i Zastów".

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego na finansowanie projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" wspólfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko".

8. Zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok.

9. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »