To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Jubileusz Koła Gospodyń w Łuczycach.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
25.05.2011.

W sobotę 21 maja br. Koło Gospodyń Wiejskich w Łuczycach obchodziło jubileusz 55 lat swojej działalności. Uroczystości związane z tą rocznicą rozpoczęły się od Mszy Świętej, którą z tej okazji odprawił w łuczyckiej kaplicy ksiądz Władysław Ulmaniec - proboszcz parafii w Luborzycy. Po zakończonym nabozeństwie dalsza część jubileuszowych obchodów odbyła się w budynku remizy OSP Łuczyce. Rozpoczęło ją wystąpienie Przewodniczącej KGW Łuczyce pani Heleny Maj, która po powitaniu przybyłych Gości, przedstawiła zebranym okolicznościowy referat, w którym przypomniała dzieje łuczyckiego KGW oraz jego dzisiejszą działalność.

Po wystąpieniu pani Przewodniczącej podzękowania za dotychczasową działalność oraz życzenia dalszej owocnej pracy złożyli obecni w Łuczycach: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak, Wójt naszej Gminy pan Marek Jamborski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy panią Małgorztą Doniec, pani Anna Chrzanowska - Radna Powiatu Krakowskiego, która przekazała na ręce pani Heleny Maj specjalny list gratulacyjny skierowany do KGW Łuczyce przez Strostę Powiatu Krakowskiego, pan Paweł Dys, który życzenia złożył w imieniu pani Anety Jungiewicz - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji. Serdeczne życzenia Jubilatkom z Łuczyc złożyły również panie, przedstawicielki zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń z Kocmyrzowa, Pietrzejowic i Dojazdowa. Szczególne życzenia i podziękowania dla pani Heleny Maj, ktora od wielu lat pełni funkcję Przewodniczącej Koła w Łuczycach złożyły wraz z symboliczną wiązanką kwiatów panie - członkinie łuczyckiego KGW. Następnie głos zabrał oan Bohdan Laskosz - Prezes Wojewódzkiego Zarządu Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działaności KGW dla życia społecznego i kulturalnego dzisiejszej wsi. Po zakończeniu swojego wystąpienia pan Prezes B. Laskosz udekorował szczególnie zasłużone członkinie KGW Łuczyce okolicznościowymi medalami i dyplomami. Rozpoczynając uroczystość dekoracji pan Prezes wręczył, pani Helenie Maj, jako Przewodniczącej Koła przyznaną całemu Kołu Gospodyń w Łuczycach przez Zarząd Krajowy ZRK i OR, w uznaniu dotychczasowej działaności specjalną "Odznakę za zasługi dla Kółek Rolniczych". Taką samą "Odznakę za zasługi dla Kółek Rolniczych" wyróżnione zostały indywidualnie panie Helena Maj i Dorota Nowak. Zarząd Krajowy wyróżnił także, jakże znamiennym Medalem jakim jest "Order Serca - Matkom Wsi" panie Marię Nowak, Helenę Kułaga, Aleksandrę Łach, Stanisławę Świerczkowską, Paulinę Tomczyk i Lucynę Wcisło. Ponadto Zarząd Wojewódzki ZRK i OR w Krakowie uhonorował specjalnym dyplomem uznania panie : Helenę Burtan, Eleonorę Brzonkowską, Mariannę Prusak i Jadwigę Łach. Dalszą część jubileuszowego spotkania wypełniły przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łuczycach występy artystyczne. Obecni na spotkaniu Goście mogli także obejrzeć specjalnie na tę okazję przygotowanę wystawę zdjęć i publikacji prasowych poświęconych działaności KGW w Łuczycach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »