GŁĘBOKA

Nazwa tej, jednej z najmniejszych miejscowości tworzących dziś Gminę Kocmyrzów-Luborzyca jest najprawdopodobniej nazwą pochodzenia topograficznego i wywodzi się od słowa „ głęboki” .

Pierwsza bardzo krótka pisana wiadomość poświadczająca istnienie tej miejscowości pochodzi z roku 1390. O wiele bardziej obszerny jest zapis z 1423 roku, który poświadcza iż w ówczesnym okresie była Głęboka własnością biskupa krakowskiego a równocześnie przybliża nam panujące wówczas stosunki i relacje społeczne. Zapis ten pochodzący z dokumentów sądowych brzmi następująco:„biskup Wojciech (Jastrzębiec) pozywa Świętosława włodarza i wszystkich kmieci z Karniowa o najście gwałtem Głęboki, poranienie ludzi i zabranie bydła „ad regalem”

Z kolei dokumenty z lat 1529 -1530 potwierdzają fakt płacenie przez mieszkańców Głębokiej dziesięciny na rzecz plebana z Luborzycy oraz istnienie w tej miejscowości karczmy.

W wieku XVII Głęboka jak zaświadczają o tym ówczesne rejestry podatkowe z 1629 i 1680 roku była własnością Kapituły Krakowskiej. W dokumentach tych zachowało się także nazwisko jej dzierżawcy z1629 roku, którym był niejaki Antoni Maczorski.

Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego (1814-1815) pozostawiły Głęboką w granicach Wolnego Miasta Krakowa a po jego likwidacji (1846) monarchii Habsburgów.

Nowe granicę państwowe przyniosły Głębokiej także zmianę przynależności parafialnej. W roku 1828 miejscowość ta przyłączona została do parafii w Czulicach. Nie były to jedyne zmiany jakie dotknęły Głęboką w XIX stuleciu. Podobnie jak i w przypadku wielu innych miejscowości dzisiejszej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zmienili się jej właścicieli. Głęboka z rąk właścicieli kościelnych przeszła wówczas w ręce osób prywatnych. Najprawdopodobniej od około roku 1880 należała ta miejscowość do majątku rodziny Mycielskich. Wtedy liczyła ona 136 mieszkańców.

W roku 1901 majątek w Głębokiej od hrabiego Władysława Mycielskiego nabył Stefan Grzymek, wcześniej dzierżawca majątku SS. Norbertanek w Luboczy. Od roku 1935 aż do 1945 roku majątkiem w Głębokiej zarządzał Stefan Grzymek- syn Jana. Po wejściu w życie dekretu o reformie rolnej majątek w Głębokiej został rozparcelowany .

Warto w tym miejscu jeszcze przypomnieć iż to właśnie w okresie międzywojennym została założona w Głębokiej działająca do dnia dzisiejszego Ochotnicza Straż Pożarna.