To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XI Gminny Konkurs Potraw Regionalnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.02.2009.

W sobot 14 lutego 2009 r. w Szkole Podstawowej w Luborzycy, odby si ju po raz jedenasty Gminny Konkurs Potraw Regionalnych, organizowany przez Wjta Gminy Kocmyrzw – Luborzyca oraz Gminny Orodek Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy. Wziy w nim udzia wszystkie dziaajce w naszej Gminie Koa Gospody Wiejskich, a wic Koa z Baranwki, Dojazdowa, Gbokiej, Kocmyrzowa, Karniowa, ososkowic, uczyc, Goszyc, Prus, Zastowa, Maciejowic, Skrzeszowic, Marszowic i Pietrzejowic. Zgodnie z tradycj Gminny Konkurs Potraw Regionalnych by i w tym roku wspaniaym przegldem wyrobw sztuki kulinarnej przygotowanym przez Panie z K Gospody Wiejskich.

Na przepiknie udekorowanych stoach znalazy si m.in. wdliny, potrawy z mis, ryb i jarzyn, rnorodne, tradycyjne wypieki, „domowe” nalewki i wiele innych „cudw” sztuki kulinarnej. Przygotowane przez Panie z K Gospody potrawy oceniay dwie konkursowe komisje. Pierwsza, ktrej prac kierowaa pani Jadwiga Bogucka – Zawilak (znany etnograf, pracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie), a w skad ktrej wchodzili ponadto: pan Tadeusz Filipek – firma EKLER, pan Adam Ruszkowski – szef kuchni restauracji „Cekierwka” w Kocmyrzowie, pan Micha Kot –szef kuchni restauracji „Biaa Wilczyca” w Wilkowie oceniaa potrawy kulinarne. Z kolei drugie konkursowe jury, ktre tworzyli panowie: Ryszard Wojda, Bogusaw Wiss i Artur Chromniak oceniao przygotowane przez panie z K Gospody :”domowe” nalewki. Nim jeszcze obie konkursowe komisje rozpoczy sw prac, Gospodarze Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych – pan mgr in. Marek Jamborski – Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca oraz pani Anna Szymczyk-Sierak - Dyrektor Gminnego Orodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy powitali serdecznie wyjtkowo licznie przybyych do Luborzycy goci. Wrd nich byli min.: Wicemarszaek Wojewdztwa Maopolskiego pan Wojciech Kozak, Dyrektor Wojewdzkiego Zarzdu Drg pan Grzegorz Stech, Dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg pan Andrzej Paach,Dyrektor Maopolskiego Oddziau ARiMR- pan Wodzimierz Okrajek , byy Prezydent Miasta Krakowa- pan Jzef Lasota, byy Maopolski Kurator Owiaty - pan Jzef Rostworowski, radni Gminy Kocmyrzw-Luborzyca wraz z Przewodniczc Rady pani Magorzat Doniec, sotysi, czonkowie Ochotniczych Stray Poarnych naszej gminy, dyrektorzy placwek owiatowych, przedstawiciele organizacji spoecznych i kulturalnych, lekarze oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Po uroczystym powitaniu, dwa konkursowe jury przystpiy do degustacji i oceny przygotowanych przez Panie z K Gospody Wiejskich potraw i nalewek. Przebieg prac jurorw obecni na Przegldzie gocie mogli na bieco ledzi na ekranach telebimw. Po zakoczeniu degustacji obie komisje sdziowskie uday si na „zamknite” obrady, ktre ostatecznie zdecydowa miay o wynikach tegorocznego Gminnego Konkursu Potraw Regionalnych. W tym czasie Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca przedstawi wszystkim obecnym w Luborzycy prezentacj multimedialn pt. „Od Konkursu do Konkursy”, ukazujc dziaalno i osignicia naszej Gminy na przestrzeni ostatniego roku, jaki min od poprzedniego Konkursu Potraw Regionalnych. Tu po zakoczonej prezentacji, nastpio uroczyste ogoszenie wynikw tegorocznego Konkursu. Wyniki te przedstawili Przewodniczcy komisji sdziowskich: pani Jadwiga Bogucka – Zawilak oraz pan Ryszard Wojda. Pierwsz nagrod w kategorii potraw na XI Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych zdobyo przygotowane przez Koo Gospody Wiejskich z Goszyc ciasto „migdaowiec”. Drug nagroda jury wyrnia „piecze z dzika” Koa Gospody Wiejskich z Pietrzejowic a trzeci „syrop z sosny” Koa Gospody Wiejskich z Zastowa. Pord zaprezentowanych „domowych” nalewek za najlepsz uznana zostaa przez jurorw nalewka przygotowana przez Koo Gospody Wiejskich z Baranwki. Nagrody zwycizcom Konkursu oraz specjalne pamitkowe dyplomy wszystkim biorcym w nim udzia Koom Gospody wrczyli Gospodarze Konkursu : Wjt Gminy pan Marek Jamborski oraz Dyrektor GOK pani Anna Szymczyk-Sierak. Specjaln nagrod rzeczow ufundowaa rwnie redakcja czasopisma „ Nowa Gospodyni” a otrzymao j Koo Gospody z Maciejowic.

Tradycj naszych Gminnych Konkursw Potraw stao si ju przyznawanie osobom, instytucj i przedsibiorstwom zasuonym w zakresie rnorakich form dziaalnoci na rzecz Gminy Kocmyrzw-Luborzyca symbolicznej „Kopyci Gospodarza Gminy” wrczanej przez Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. W tym roku „Kopy” z rk Wjta pana Marka Jamborskiego otrzymali:
Pan Wojciech Kozak,
Pan Jzef Krzyworzeka
Pan Grzegorz Stech
Pan Andrzej Paach
Pan Jzef Lasota
Pani Magorzata Doniec
Pani Anna Kramarz
Pani Elbieta Dutkowska - Wawrzycka
Pastwo Anna i Bogusaw Cekiera
Pastwo Anna I Ryszard Borkowscy
Pan Krzysztof Marchewczyk


Podobnie jak i w roku ubiegym tak i w biecym gocie, obecni na Konkursie w Luborzycy mogli wysucha wspaniaego koncertu w wykonaniu kwartetu wokalnego „Mazovia Vocal Band”, a wyjtkowo efektownym zakoczeniem wieczoru w Luborzycy by przygotowany na t okazj pokaz ogni sztucznych.
Warto jeszcze doda, i podczas tegorocznego Konkursu miaa miejsce promocja dwu wydawnictw powiconych naszej Gminie. Byy to poradnik kulinarny przygotowany w oparciu o przepisy pa dziaajcych w naszych gminnych Koach Gospody oraz album fotograficzny prezentujcy Gmin Kocmyrzw-Luborzyca pt. „Gmina Kocmyrzw-Luborzyca w obiektywie”. Wszyscy zainteresowani mogli naby obydwa, interesujce wydawnictwa na specjalnie w tym celu przygotowanym stoisku.

Zdjcia: Jacek Kaczmarczyk

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »