Ochotnicze straże pożarne Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ochotnicza Straż Pożarna jest jedną z najstarszych działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca organizacji społecznych. Pierwsza z działających po dzień dzisiejszy na obszarze Gminy jednostek OSP została założona w roku 1903 w Czulicach. Wiele z działających dziś jednostek OSP na swoje korzenie w okresie II Rzeczypospolitej (1918 -1939).
Od początku swego istnienia głównym celem działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest walka z zagrożeniem pożarowym oraz pomoc mieszkańcom Gminy w przypadku każdego innego zagrożenia.

Ochotnicze Straże Pożarne pełniły i pełnią równie istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym lokalnych społeczności naszej Gminy. To członkowie OSP są inicjatorami i organizatorami licznych lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych, to strażackie remizy stanowią od lat swoiste centra wokół których koncentruje się życie społeczne i kulturalne mieszkańców miejscowości tworzących Gminę Kocmyrzów-Luborzyca. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż szczególnie w ostatnim okresie czasu Ochotnicze Straże Pożarne stanęły przed kolejnym, bardzo ważnym zadaniem, jakim jest dbałość i troska o zachowanie ważnych elementów naszej lokalnej tradycji i historii.

Dziś na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarejestrowanych jest dwanaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to jednostki OSP działające w Czulicach, Głębokiej, Goszczy, Goszycach, Karniowie, Łososkowicach, Łuczycach, Maciejowicach, Marszowicach, Rawałowicach, Skrzeszowicach i Luborzycy.

Prace jedenastu z nich koordynuje Zarząd Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
W jego skład wchodzą: Pan Marek Jamborski – Prezes Zarządu Gminnego, Pan Henryk Dutkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Machnik - Wiceprezes Zarządu, Pan Andrzej Szwajca – Komendant OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Pan Rafał Kozik – Sekretarz Zarządu, Pan Leszek Kaczmarczyk – Skarbnik Zarządu, Pan Zbigniew Wawro - członek Prezydium, Pan Michał Łach - członek Prezydium, Pan Łukasz Dutkiewicz - członek Prezydium, a także Panowie: Stanisław Stefańczyk, Jacek Płaszewski, Augustyn Kaczmarczyk,Krzysztof Malik, Waldemar Chochołek, Jerzy Nowak i Pani Aleksandra Bielecka jako członkowie Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.