To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Przygotowani do akcji
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
13.07.2009.

Modzieowe Druyny Poarnicze z Goszyc w gminie Kocmyrzów- Luborzyca, walczy bd na powiatowych zawodach sportowo- poarniczych.

W powiecie krakowskim przyjto zasad przemiennego organizowania zawodów powiatowych: w jednym roku odbywaj si dla dorosych straaków, a w nastpnym dla MDP. W tym roku trud organizacji rywalizacji dla "modzieówek", wzi na siebie Zarzd Miejsko- Gminny Zwizku OSP w Somnikach. Zawody odbd si 29 sierpnia. Podobnie jak w eliminacjach gminnych skada si bd z dwóch konkurencji na czas: sztafety oraz wicze bojowych.

W kocmyrzowsko- luborzyckiej gminie zawody zorganizowano na boisku w Goszczy. Wzio w nich udzia 15 druyn: 11 dorosych i cztery MDP, w tym jedna dziewczca. Tegorocznym zwycizc gminnych zawodów seniorów zostaa druyna OSP z Marszowic, drugie miejsce zajli straacy z OSP w Karniowie,a trzecie- OSP w Czulicach. W rywalizacji MDP pierwsze miejsce wywalczy zespó z Goszyc, na drugim miejscu byli modzi druhowie z Czulic, a na trzecim- z Goszczy. Marek Jamborski, prezes ZG ZOSP, specjaln nagrod wyróni jedyn w gminie dziewczc MDP z Goszczy. Opraw muzyczn na zawodach przygotoway orkiestry straackie: "TON" z Goszczy oraz "Skrzeszowianka" ze Skrzeszowic. Zawodowi straacy z Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Krakowie, sdziujcy zawody w Rusocicach i Goszczy, podkrelali dobr ich organizacj w obu gminach i wietne przygotowanie obiektów, czym zajli si miejscowi straacy. Zaznaczyli te, e z roku na rok, umiejtnoci straaków i poziom zawodów s coraz wysze, co wiadczy o ich dobrym przygotowaniu do akcji ratowniczych.

                                                                                                                                                 EKT

                                                                                                Dziennik Polski- Kronika Krakowska dnia 09.07.2009 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »