To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Baranówka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.03.2009.

W dniu 27 marca 2009 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła wniosek w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Koszt całkowity zadania wynosi - 476 252,06 zł. brutto
Wnioskowana kwota pomocy - 357 189 zł. (25 % kosztów kwalifikowanych).
Zadanie planowane do realizacji w 2009 roku.
Zadanie obejmuje: wykonanie ciągów komunikacyjnych, chodników, parkingu na 9 miejsc postojowych oraz placów utwardzonych na kolejne miejsca postojowe, urządzenie zieleńców i miejsc do wypoczynku.

Cele zadania:
- kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi,
- zaspokojenie potrzeb mieszkańców sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez poprawę dostępności do budynku wielofunkcyjnego, biblioteki gminnej, boiska sportowego oraz innych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie,
- stworzenie miejsca do wypoczynku,
- zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców.

Trwa ocena formalna wnioskowanego Projektu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »