To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2009.
W dniu 20 kwietnia 2009 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła (w ramach preselekcji) Kartę Projektu o dofinansowanie zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; 6 osi priorytetowej, działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

                               

Całkowita wartość Projektu: 2 693 783 PLN
Źródła finansowania:
70 % wydatków kwalifikowanych – 1 885 648 PLN w ramach MRPO
30 % wydatków kwalifikowanych – 808 135 PLN w ramach własnego budżetu.

Projekt zakłada rozbudowę Szkoły Podstawowej w Luborzycy (Kocmyrzów I) o nowe pomieszczenia dydaktyczne oraz salę gimnastyczną z zapleczem techniczno-socjalnym. Inwestycja realizowana będzie w aktualnej lokalizacji budynku szkolnego. Budynek zaprojektowano w logice optymalizacji funkcjonalno-użytkowej (infrastruktura sportowa na parterze, a część dydaktyczna na I kondygnacji).

Planowany termin realizacji: kwiecień 2010 r. – marzec 2012 r.
Celem ogólnym realizacji projektu jest wzrost atrakcyjności obszaru wiejskiego jako miejsca zamieszkania i wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.
Cele bezpośrednie to m.in.: - poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej, - poprawa rozwoju młodzieży i wspieranie talentów sportowych, - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich.Trwa ocena formalna złożonej Karty Projektu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »