To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Turnus rehabilitacyjny
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2009.
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Kocmyrzowie – Luborzycy informuje, i Maopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie w ramach realizacji zadania majcego na celu wsparcie rodzin i opiekunów dugotrwale zajmujcych si osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, ogasza nabór na turnus rehabilitacyjny do placówek wiadczcych usugi z tego zakresu. Celem programu jest odcienie opiekunów osób chorych lub niepenosprawnych w ich codziennych obowizkach.

O ostatecznym zakwalifikowaniu osoby do uczestnictwa w turnusie zdecyduje zespó specjalistów powoany przez organizatora.
Szczegóowe informacje oraz ankiet zgoszeniow mona otrzyma w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej tel. 012 387 11 10 lub pobra w wersji elektronicznej: PDF - 125 kB, DOC - 50 kB.

Z uwagi na ograniczon ilo miejsc prosimy o pilne zgoszenie si do Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej osób zainteresowanych turnusem.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »