To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 2004

Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca

  • zatwierdzony: Uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw– Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw–Luborzyca (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Maopolskiego Nr 245, poz. 2717 z dnia 25 sierpnia 2004 r.),
  • zmieniony: Uchwa Nr XX/125/08 Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zapisw w tekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uchwalonego Uchwa Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Maopolskiego Nr 568, poz. 3757 z dnia 29 sierpnia 2008 r.),
  • zmieniony: Uchwa Nr XIII/85/2012 Rady Gminy Kocmyrzw–Luborzyca z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw–Luborzyca uchwalonego Uchwa Rady Gminy Kocmyrzw–Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Maopolskiego z 2012 r. poz. 704),
  • zmieniony: Uchwa Nr XX/144/2016 Rady Gminy Kocmyrzw–Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw–Luborzyca uchwalonego Uchwa Rady Gminy Kocmyrzw–Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Maopolskiego z 2016r. poz. 4693)
  • zmieniony: Uchwa Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kocmyrzw–Luborzyca z dnia 18 padziernika 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw–Luborzyca uchwalonego Uchwa Rady Gminy Kocmyrzw–Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Maopolskiego z 2016 r. Poz. 5988),
  • oraz zmieniony: Uchwa NR XXXII/251/2017 Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca z dnia 20 wrzenia 2017 zmieniajcej uchwa Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Soectw Gminy Kocmyrzw – Luborzyca.(Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Maopolskiego z 2017 r. Poz. 6014)

Zapraszamy do zapoznania si z pen treci planu: