To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 • Wydawanie wypisw i wyrysw z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca (BGK 01):

(PDF, 170 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 18 KB)

(PDF, 180 KB)


 • Wydawanie postanowie o zgodnoci wstpnego projektu podziau dziaki w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (BGK 02):

(PDF, 319 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 32 KB)

(PDF, 79 KB)


 • Zawiadczenie o przeznaczeniu terenu/dziaki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego soectw Gminy Kocmyrzw - Luborzyca (BGK 03):

(PDF, 313 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 33 KB)

(PDF, 81 KB)


 • Wnioski o sporzdzenie lub zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (BGK 04):

(PDF, 303 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 12 KB)

(PDF, 61 KB)


 • Wydanie uzgodnienia dla lokalizacji w pasie drogowym urzdze lub obiektw nie zwizanych z gospodark drogow lub potrzebami ruchu drogowego (linie kablowe, rurocigi) (BGK 05):

(PDF, 124 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 15 KB)

(PDF, 62 KB)


 • Zezwolenie na zajcie pasa drogowego drg gminnych (prowadzenie robt w pasie drogowym, umieszczanie obcego urzdzenia lub obiektu) (BGK 06):

(PDF, 182 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 23 KB)

(PDF, 86 KB)


 • Wydanie decyzji na lokalizacj/przebudow zjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej (BGK 07):

(PDF, 144 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 15 KB)

(PDF, 57 KB)


 • Uzgodnienie projektu budowlanego budowy/przebudowy zjazdu z drogi gminnej (BGK 08):

(PDF, 138 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 14 KB)

(PDF, 55 KB)


 • Wydanie potwierdzenia dostpu dziaki do drogi gminnej za porednictwem istniejcego zjazdu (BGK 09):

(PDF, 137 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 17 KB)

(PDF, 62 KB)


 • Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej (BGK 10):

(PDF, 145 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 14 KB)

(PDF, 55 KB)


 • Wydanie opinii na temat obsugi komunikacyjnej do drogi gminnej (przy podziale dziaek) (BGK 11):

(PDF, 123 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 14 KB)

(PDF, 48 KB)


 • Wydanie/przeduenie zezwolenia na umieszczenie nonika reklamowego (BGK 12):

(PDF, 135 KB)

 
 • za. nr 1:

(DOC, 16 KB)

(PDF, 57 KB)