To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Spotkanie w sprawie programu Czyste Powietrze
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.09.2018.

W ramach zaplanowanego cyklu spotka promujcych nowy program, pt. „Czyste Powietrze”, majcy doprowadzi do poprawy jakoci powietrza, w dniu 6.09.2018 r. w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranwce, odbyo si spotkanie informacyjne z mieszkacami naszej gminy. Na wstpie, prowadzca wykad i pniejsz dyskusje, doradca energetyczny Pani Anna Synowiec - pracownik Wojewdzkiego Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawia problematyk ochrony powietrza oraz epizodw smogowych, w tym skutkw zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk. Nastpnie omwia zasady Programu, w tym rodzaje przedsiwzi, ktre mog uzyska dofinansowanie, jak rwnie przedstawia sposb skadania wnioskw o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsiwzi. W trakcie dyskusji, zgromadzeni mieszkacy zadawali liczne pytania, na ktre prowadzca staraa si rzeczowo i wyczerpujco odpowiada.

Dla osb nie mogcych uczestniczy w ww. spotkaniu, przedstawiamy poniej oglne informacje na temat przedmiotowego Programu.


"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, ktrego celem jest zmniejszenie lub uniknicie emisji pyw i innych zanieczyszcze wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia si na wymianie starych piecw i kotw na paliwo stae oraz termomodernizacji budynkw jednorodzinnych, by efektywnie zarzdza energi. Dziaanie skierowane jest do osb fizycznych, bdcych wacicielami domw jednorodzinnych lub osb posiadajcych zgod na rozpoczcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i poyczki bd udzielane za porednictwem szesnastu Wojewdzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOiGW).

 

 

Na realizacj ww. programu przewidziano wydatki w wysokoci 103,0 mld z, a czny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld z (suma budetu programu i wkadu wasnego beneficjentw). Finansowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld z, a w formie poyczek 39,7 mld z. Okres finansowania programu obejmie lata 2018-2029. Finansowanie programu bdzie pochodzio ze rodkw NFOiGW, WFOiGW oraz ze rodkw europejskich nowej perspektywy finansowej. Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 z. Waciciele domw, ktrych dochody s najnisze otrzymaj do 90 proc. dotacji na realizacj przedsiwzi finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynosz 53 tys. z. Dotacje nie bd stanowiy przychodu podlegajcego opodatkowaniu. Poyczki mog by udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, ktre na dzie dzisiejszy wynosi 2,4 proc.
Po uruchomieniu, nabr wnioskw od mieszkacw naszej gminy, bdzie prowadzi Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

WFOiGW w Krakowie
31-002 Krakw ul. Kanonicza 12
Tel. (12) 422-94-90
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl


POZOSTAE ZAOENIA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE":


Program przewiduje dofinansowanie, m.in. na:

 • wymian starych rde ciepa (piecw i kotw na paliwa stae) oraz zakup i monta nowych rde ciepa, speniajcych wymagania programu,
 • docieplenie cian i stropw budynku,
 • wymian stolarki okiennej i drzwiowej,
 • monta lub modernizacj instalacji centralnego ogrzewania i ciepej wody uytkowej,
 • monta instalacji odnawialnych rde energii (kolektorw sonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • monta wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepa.

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • poyczka

Warunki dofinansowania:

 • maksymalne koszty kwalifikowane, od ktrych jest liczona dotacja – 53 tys. z,
 • minimalna warto kosztw kwalifikowanych przedsiwzicia – 7 tys. z,
 • oprocentowanie zmienne poyczki – nie wicej ni WIBOR 3M +70 punktw bazowych ale nie mniej ni 2% rocznie,
 • planowany okres spaty poyczki: do 15 lat,
 • moliwa karencja (zwoka) w spacie: nie duej ni do zakoczenia realizacji przedsiwzicia,
 • okres realizacji przedsiwzicia: do 24 miesicy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie pniej, ni do 30.06.2029 r.,
 • dofinansowaniu podlegaj przedsiwzicia rozpoczte nie wczeniej ni 12 miesicy przed dniem zoenia wniosku o dofinansowywanie,
 • przedsiwzicie nie moe zosta zakoczone przed dniem zoenia wniosku o dofinansowanie; data zakoczenia realizacji bdzie potwierdzona w protokole kocowym.

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »