To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Podwójne święto OSP Czulice.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

Niedziela 19 sierpnia 2018 roku była dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach wyjątkowym dniem podwójnego święta. Tego to bowiem dnia odbyły się w Czulicach uroczyste obchody Jubileuszu 115 rocznicy powstania OSP Czulice, najstarszej działające w gminie Kocmyrzów – Luborzyca jednostki strażackiej, założonej w roku 1903. Równocześnie tego samego dnia odbyła się uroczystość poświecenia pozyskanego przez druhów z Czulic, przy znaczącym wsparciu samorządu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, średniego samochodu strażackiego SGBA Renault Midliner 2010.

Strażackie uroczystości w Czulicach rozpoczęły się od przemarszu pocztów sztandarowych i pododdziałów jednostek OSP, który prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca, do kościoła parafialnego w Czulicach, gdzie odprawiona została uroczysta Msza święta. W przemarszu uczestniczyły poczty sztandarowe oraz pododdziały jednostek OSP z Głębokiej, Karniowa, Goszczy, Goszyc, Łuczyc,Łososkowic, Maciejowic, Rawałowic, Skrzeszowic, Marszowic, Biórkowa Wielkiego, Glewca, Wronina, Czernichowa, Kościelnik, Wróżenic, Tropiszowa oraz jednostki OSP Czulice, a towarzyszyła mu muzyka marszowa w wykonaniu połączonych strażackich orkiestr dętych „TON” z Goszczy i „Skrzeszowianki” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza, pana Dariusza Pikora (Skrzeszowice).
Uroczyste, koncelebrowane nabożeństwo we wspomnianym już kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Czulicach odprawili wspólnie Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach - ksiądz kanonik Bogusław Zając oraz proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Czulicach ksiądz Kazimierz Szarek. Po zakończonej, wyjątkowo uroczystej Mszy św. druhowie, zaproszeni Goście, a przede wszystkim obecni na obchodach Jubileuszu OSP Czulice mieszkańcy tej miejscowości udali się pod budynek remizy OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem rozpoczęła się ona od złożenie meldunku przez Komendanta Gminnego OSP druha Andrzeja Szwajcę, Członkowi Zarządu Głównego Związku OSP RP druhowi Adamowi Domagale oraz uroczystego wciągnięcia na maszt flagi państwowej. W dalszej części uroczystości Prezes OSP Czulice druh Zbigniew Wawro powitał obecnych w Czulicach Gości, wśród których byli m.in.: nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, druh Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, druh Adam Domagała - Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz Radny Sejmiku Małopolskiego, młodszy brygadier Artur Nosek - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, , ksiądz kanonik Bogusław Zając – Kapelan Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Prusach, ksiądz Kazimierz Szarek - proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Czulicach, panowie Włodzimierz Okrajek i Krzysztof Malik – Radni Powiatu Krakowskiego, pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pani Aneta Zięcik – Dziuba – dyrektor Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczególnie serdecznie druh Z. Wawro powitał obecnych w Czulicach druhów z zaproszonych jednostek OSP oraz mieszkańców Czulic.
Po zakończeniu ceremonii powitania, zebrani mieli okazję wysłuchać historii czulickiej Straży Pożarnej. Opowieść o historii OSP Czulice uzupełniała niewielka, ale jakże wymowna wystawa poświęcona dziejom tej jednostki, na której można było zobaczyć m.in. wyjątkowej wartości historycznej zdjęcia, przedstawiające strażaków z Czulic, a wykonane w latach 1905 i 1909.
Kolejnym punktem uroczystości w Czulicach było uroczyste, wspólne poświęcenie przez księdza kanonika Bogusława Zająca i księdza proboszcza Kazimierza Szarka nowo pozyskanego przez druhów z Czulic samochodu strażackiego, po którym nastąpiło jego oficjalne przekazanie w użytkowanie jednostce z Czulic przez druha Marka Jamborskiego – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komendanta Gminnego OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha Andrzeja Szwajcę.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości w Czulicach , z krótkimi wystąpieniami zwrócili się do zebranych: Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak, Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Marek Jamborski, Radny Sejmiku Wojewódzkiego i Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Adam Domagała, który po zakończeniu swojego wystąpienia wraz z Radnymi Powiatu Krakowskiego panem Włodzimierzem Okrajkiem i panem Krzysztofem Malikiem, wręczyli na ręce Prezesa OSP Czulice druha Zbigniewa Wawro Medal „Polonia Minor”, którym uhonorowana została jednostka z Czulic, Radny Powiatu Krakowskiego pan Włodzimierz Okrajek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorzata Doniec, która w imieniu Rady Gminy wręczyła Prezesowi Z. Wawro specjalny, okolicznościowy list gratulacyjny.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »