To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Jakość powietrza w gminie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.03.2018.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Oprócz wdrożenia programu wymiany starych kotów węglowych na ekologiczne opalane gazem i biomasą, prowadzenia kontroli palenisk oraz akcji edukacyjnych w szkołach na temat negatywnych skutków spalania śmieci, rozpoczęto budowę lokalnego systemu monitoringu jakości powietrza, opartego o sieć czujników mierzących stężenia pyłów w powietrzu.

Każdy z nas powinien mieć dostęp do informacji na temat aktualnego stanu jakości powietrza, którym oddycha w danym momencie dlatego, podstawowymi założeniami ww. projektu, jest możliwość stałego dostępu mieszkańców do aktualnych danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy.
W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.

  • budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
  • budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
  • budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
  • budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
  • budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

Teraz, każdy z mieszkańców może za pośrednictwem gminnej strony internetowej lub strony map.airly.eu oraz aplikacji w telefonie komórkowym, sprawdzić jakość powietrza mierzoną bezpośrednio na terenie naszej gminy.

Wykonawcą przedmiotowego zlecenia jest polska firma Airly, która działa na rynku od września 2016 roku. Jest ona twórcą systemu monitorowania jakości powietrza, na który składają się setki czujników smogu, platforma oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza. Sensory Airly odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Przede wszystkim sensory mierzą pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność. W ten sposób umożliwiają sprawdzanie w czasie rzeczywistym, jakim powietrzem oddychamy za pomocą ogólnodostępnej platformy map.airly.eu i aplikacji na system Android oraz iOS. Punkty na mapie reprezentują usytuowanie sensorów, a ich kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego (zieleń), przez powietrze o stężeniu zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczowy), aż po powietrze wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy zanieczyszczeń (czerwony i bordowy).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »