To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Budowa parkingów "parkuj i jedź"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2017.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn „ Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

W dniu 30 października 2017 roku do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, poprzez system e-RPO został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie budowy parkingów P&R na terenie naszej gminy.

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT
Przedmiotem projektu jest budowa 5-ciu parkingów typu naziemnego – jednopoziomowego z kostki brukowej, z wyodrębnionymi miejscami postojowymi. Parkingi zlokalizowane będą przy 4-ech stacjach PKP tj. w Goszczy, Łuczycach, Baranówce i Zastowie oraz w centrum gminy (teren przyległy do nowego ośrodka zdrowia). Każdy parking posiadać będzie miejsca postojowe dla samochodów osobowych ( 275 miejsc łącznie) w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych (24 miejsca) i rodzica z dzieckiem. Wyposażone będą w zadaszone miejsca dla pojazdów jednośladowych (rowerów/ skuterów) łącznie w ilości 81 miejsc. Stojaki rowerowe zaprojektowano w kształcie odwróconej litery U. Budowę parkingów i ich wyposażenie zaprojektowano z uwzględnieniem bezpieczeństwa podróżnych oraz potrzeb osób o ograniczonej mobilności poprzez likwidację barier architektonicznych: zastosowanie obniżonych krawężników umożliwiających poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności, zwłaszcza niepełnosprawnym z ograniczoną mobilnością ruchową.
Parkingi wyposażone zostaną w niezbędną infrastrukturę techniczną:

 • stanowiska postojowe,
 • odwodnienie /system paneli polipropylenowych wraz z połączeniami / kanalizacja deszczowa ze studzienkami ( Zastów),
 • oświetlenie / lampy energooszczędne LED,
 • system monitoringu wizyjnego,
 • stojaki rowerowe wraz z zadaszeniem,
 • oznakowane miejsca, przeznaczone do wysadzenia pasażera, umożliwiające zatrzymanie się przynajmniej jednego pojazdu ( kiss & ride),
 • kosze na śmieci,
 • zorganizowaną zieleń,
 • dojścia zapewniające komunikację wewnętrzną,
 • tablice z regulaminem i informacją o przeznaczeniu parkingu wyłącznie dla osób przesiadających się na komunikację zbiorową,
 • oznakowanie poziome i pionowe/elementy identyfikacji wizualnej dojazdu do każdego parkingu będą spójne dla tego typu inwestycji realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt obejmuje ponadto budowę 830 mb drogi dojazdowej do parkingu przy stacji PKP w Zastowie.
Realizację inwestycji zaplanowaliśmy na lata 2018-2019.

Poglądowa mapa realizowanej inwestycji: PDF - 11334 kB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »