To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Program współpracy Gminy Kocmyrzów  Luborzyca z organizacjami pozarządowymi.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.11.2017.

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania wniosków /opinii do projektu rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Wnioski lub opinie należy kierować pocztą elektroniczną na adres: fundusze@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl za pomocą załączonego formularza lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca,
Luborzyca 97;
32-010 Luborzyca

(z dopiskiem na kopercie „Konsultacje-NGO”) w terminie: od dnia 14.11. 2017 r. do dnia 27 .11. 2017 r.

W załączeniu:

  • Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji: PDF - 373 kB
  • Formularz zgłaszania opinii do Programu współpracy: PDF - 558 kB, DOC - 30 kB
  • Projekt Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie uchwalenia programu współpracy: PDF - 1794 kB
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »