To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Akcja "Zwalniam przy szkole" - podsumowanie II edycji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2017.

23 padziernika 2017 r. (poniedziaek) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca pod-czas XXXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbyo si uroczyste podsumowanie II edycji akcji „Zwalniam przy szkole”, ktra zostaa przeprowadzona w naszej gminie 25 wrzenia br. Pierwszym etapem akcji, byy wsplne patrole ucharakteryzowanych na ofiary wypadkw dzieci ze szk podstawowych wraz z funkcjonariuszami KPP wydziau ruchu drogowego. Rwnoczenie we wszystkich szkoach na terenie naszej gminy ogoszono konkurs na projekt bezpiecznego przejcia dla pieszych.

"Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego w wysokoci 50,6% cakowitego kosztu zadania"

Organizatorami akcji byli radni naszej gminy, a pomysodawczyni radna Luborzycy Pani Kata-rzyna Konewecka-Hoj. Patronatu akcji udzielili: Marszaek Wojewdztwa Maopolskiego – Jacek Krupa, Starosta Po-wiatu Krakowskiego – Wojciech Paka, Maopolski Orodek Ruchu Drogowego, Komenda Wojewdzka i Powiatowa Policji. Patronaty medialne: TVP Krakw i Radio Krakw. Sponsorem zawieszek zapachowych rozdawanych kierowcom podczas kontroli drogowej przez dzieci bya firma „Vibrobet”.
Na uroczystym wrczeniu nagrd obok zwycizcw konkursu, wadz samorzdowych naszej gminy obecni byli zaproszeni Gocie w osobach: w osobach: Starosty Powiatu Krakowskiego pana Wojciecha Paki, Dyrektora Maopolskiego Orodka Ruchu Drogowego pana Marka Dworaka, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkomisarza Jarosawa Gwodzia – Zastpcy Naczelnika Wydziau Ruchu Drogowego, st. aspirant Barbary Szczerba – oficera prasowego Komendy oraz dzielnicowej Komisariatu Policji w Somnikach Karoliny wikliskiej. Podsumowanie ww. akcji rozpoczo wystpienie Przewodniczcej Rady Gminy pani Magorzaty Doniec, ktra w swoim wystpieniu podkrelia znaczenie spoeczne i edukacyjne II edycji akcji „Zwalniam przy szkole”, ktrej celem byo m.in. zwikszenie wiadomoci,zarwno pieszych jak i kierowcw, o zagroeniach wystpujcych na drodze, a tym samym poprawa stanu bezpieczestwa uytkownikw drg w naszej gminie. Nastpnie gos zabra Wjt Gminy pan Marek Jamborski, ktry podzikowa organizatorom, uczestnikom, patronom i sponsorom tegorocznej akcji za ich zaangaowanie w organizacj dziaa na rzecz poprawy stanu wiadomoci, a tym samym bezpieczestwa wszystkich osb korzystajcych z drg publicznych. Po wystpieniu pana Wjta, radna pani Katarzyna Konewecka-Hoj, podzikowaa wszystkim osobom zaangaowanym w organizacj tegorocznej edycj akcji.
Podkrelia, e „akcja «Zwalniam przy szkole» jest wanym uzupenieniem dziaa podejmowanych przez samorzd naszej gminy, ktrych celem jest m.in. poprawa bezpieczestwa na drogach. Due znaczenie ma cykliczne przypominanie dzieciom i modziey o niebezpieczestwie wynikajcym z braku wyobrani pieszego oraz brawurowej jazdy kierowcw. Takie dwufalowe oddziaywanie na uytkownikw drg moe pobudzi ich wyobrani w temacie wypadkw drogowych i tym samym zmniejszy ich wystpowanie”. Wanym elementem tegorocznej akcji „Zwalniam przy szkole” by konkurs plastyczny na projekt bezpiecznego przejcia dla pieszych. Dzieci miay w nim wykaza si pomysowoci, kreatywnoci z pomoc wasnej wyobrani stworzy nowe znaki drogowe, rozwizania ktre pozwol im poczu si bezpiecznie na przejciu dla pieszych.

Prace konkursowe zostay ocenione przez komisj konkursow w skadzie: . Nagacz, M. Gomka, K. Konewecka-Hoj, dzielnicowa K. wikliska. Przewodniczcym komisji by Dyrektor Maopolskiego Orodka Ruchu Drogowego Marek Dworak.
Na konkurs wpyno blisko 100 prac autorstwa uczniw naszych szk. Tak wic Konkursowa Komisja, ktrej pracami kierowa Dyrektor Maopolskiego Orodka Ruchu Drogowego pan Marek Dworak stana przed bardzo trudnym zadaniem, wyboru najlepszych prac. Ostatecznie zwycizcom konkursu zosta ucze klasy IV ze SP Kocmyrzw I Mikoaj Barto. Drugie miejsce zdoby ucze klasy IV A SP w Luborzycy Artur Brzeska, a trzecie, uczennica klasy V SP w Maciejowicach Oliwia Machnik. Nagrody zwycizcom, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, wrczyli Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Paka wraz z podkomisarzem Jarosawem Gwodziem – Zastpca Naczelnika Wydziau Ruchu Drogowego KPP w Krakowie.
Z racji tak duej iloci bardzo dobrych prac, Dyrektor Maopolskiego Orodka Ruchu Drogowego pan Marek Dworak zdecydowa si na przyznanie dwch wyrnie i ufundowanie nagrd. Wyrnienia te, otrzymali Patryk Ragan z klasy VA ze SP w Luborzycy oraz Mateusz Sroka (klasa VI), rwnie ucze SP w Luborzycy.
Nagrodami w konkursie byy: rower wraz z kaskiem, zestawy: hulajnogi deskorolek z kaskami maj zachca nasz modzie do aktywnego i bezpiecznego spdzania czasu.

Wszystkim Laureatom Konkursu, a take jego organizatorom, sponsorom i patronom skadamy w tym miejscu serdeczne gratulacj i podzikowania za udzia, przygotowanie i organizacj tej wyjtkowo wanej spoecznie akcji.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »