To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Wybory Zarządu Koła Emerytów i obchody "Dnia Seniora" w Baranówce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.09.2017.
W czwartek 21 września br. Zarząd Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował w Baranówce uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Seniora”. Obchody tegorocznego „Dnia Seniora” poprzedziło walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w trakcie którego członkowie Koła dokonali oceny działalności Zarządu w kończącej się kadencji oraz wyboru, na następną kadencję, nowych władz naszego gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład nowego Zarządu weszli: pani Grażyna Bebak – Przewodnicząca Zarządu, pani Aleksandra Bubak – Zastępca Przewodniczącej, pani Lucyna Paos – Skarbnik, pani Grażyna Dubiel – Sekretarz, pani Anna Rodak, pani Barbara Kaczmarczyk, pan Stanisław Jungiewicz – członkowie Zarządu Koła.
Nowemu Zarządowi składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Po zakończonym walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji „Dnia Seniora”. Jak to zazwyczaj bywa spotkanie naszych Seniorów miało miły, ciepły i pełen humoru przebieg. Rozpoczęło je wystąpienie Pani Grażyny Bebak, nowo wybranej Przewodniczącej Gminnego Koła Emerytów, która serdecznie powitała wszystkich obecnych tego dnia w Baranówce, a następnie przedstawiał zebranym skład nowego Zarządu Koło. W trakcie swojego wystąpienia Pani Przewodnicząca serdecznie podziękowała za okazane zaufanie, a następnie przekazała gorące życzenia wszystkim członkom Koła z okazji obchodzonego tego dnia przez Nich święta. Życzenia dla naszych „Seniorów”, a także gratulacje dla nowego Zarządu Koła, złożyli także Wójt Gminy pan Marek Jamborski, pani Mirosława Miśta - Prezes Zarządu Rejonowego ZERiI w Krakowie – Nowej Hucie , Dyrektor Centrum Kultury i Promocji pani Agnieszka Brodowska, pan Krzysztof Malik – Radny Powiatu Krakowskiego, pan Piotr Dominikowski - Prezes Miejscowego Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie oraz pan Stanisław Jungiewicz - Prezes Zarządu Gminnego PSL, a zarazem nowo wybrany członek Zarządu Koła. W tegorocznych obchodach „Dnia Seniora” uczestniczyli również Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Małgorzata Doniec, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych pan Andrzej Szwajca, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Elżbieta Turek pani Sabina Sitko – Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie, a nade wszystko liczne grono członków naszego, gminnego Koła Emerytów. Na dorocznym święcie naszych „Seniora” nie mogło oczywiście zabraknąć występów artystycznych, o które w tym roku zadbało Centrum Kultury i Promocji. Swój talent i niemałe umiejętności artystyczne zaprezentowały publiczności wokalistki Centrum Kultury - Estera Wierzbińska i Daria Dys, których występy nagrodzone zostały długotrwałymi oklaskami. W czasie czwartkowego spotkania z okazji „Dnia Seniora”, swoje wiersze, które stały się dla wszystkich okazją do chwili zadumy ale również i radości recytowała pani Maria Nowak z Goszczy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »