To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


III Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych - Skrzeszowice 2017
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.07.2017.
W niedzielę 2 lipca br. na boisku sportowym w Skrzeszowicach odbyły się, zorganizowane już po raz trzeci Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach tych uczestniczyło 9 MDP chłopów (Czulice, Karniów, Goszcza, Goszyce, Marszowice, Łososkowice, Łuczyce, Rawałowice, Skrzeszowice) oraz 2 MDP dziewcząt (Goszyce, Skrzeszowice). W rywalizacji chłopców uczestniczyła ponadto druga MDP OSP Łuczyce, której wyniki nie były jednak uwzględniane w klasyfikacji końcowej zawodów. Sędzią głównym zawodów był ogniomistrz Adam Gwóźdź z JRG 7 KM PSP w Krakowie. Zawody w Skrzeszowicach rozpoczął uroczysty przemarsz uczestniczących w nich MDP OSP ,który prowadził Komendant Gminny OSP Gminy Kocmyrzów- Luborzyca druh Andrzej Szwajca.
Przypomnijmy w tym miejscu, iż strażackie zawody sportowo – pożarnicze, zarówno w kategorii seniorów jak i drużyn młodzieżowych rozgrywane są w dwu konkurencjach: sztafecie strażackiej i ćwiczeniach bojowych czyli tzw. „bojówce”.O ostatecznej klasyfikacji startujących zespołów decyduje łączny czas uzyskany przez poszczególne jednostki w obu ww. konkurencjach.
W tegorocznych Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych wśród MDP dziewcząt najlepsze okazały się reprezentantki MDP OSP Goszyce, które wyprzedziły drużynę ze Skrzeszowic. Drużyna z Goszyc wystąpiła, podczas skreszowickich zawodów, w następującym składzie: K. Wójcik, O. Morańska, G. Konieczna, W. Kleszcz, G. Tomczyk, G. Wójcik, N. Kułaga. Opiekunem MDP dziewcząt z Goszyc był druh M. Pytel, a operatorem pompy druh G. Kułaga.
Z kolei zwycięzcami w rywalizacji MDP chłopców zostali w tym roku młodzi druhowie z OSP Łuczyce, którzy wystąpili w składzie: M. Łach, S. Gałązkiewicz, K. Gas, A. Wązioł, E. Rymaszewska, B. Kowacki, P. Sieńko. Opiekunem MDP OSP Łuczyce był druh Paweł Łach, a operatorem pompy druh Michał Łach.
Drużyna z Łuczyc wyprzedziła młodych strażaków ze Skrzeszowic (II miejsce) i Karniowa (III miejsce). Nagrody zwycięzcom tegorocznych zawodów wręczał ich fundator, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, druh Marek Jamborski, wspólnie z Komendantem Gminnym OSP druhem Andrzejem Szwajcą, Radnym Powiatu Krakowskiego druhem Krzysztofem Malikiem oraz członkiem Zarządu Gminnego ZOSP druhem Leszkiem Kaczmarczykiem. Nagrodami tymi były: specjalne puchary dla zdobywców I miejsc, a więc młodych druhów z OSP Łuczyce oraz MDP dziewcząt OSP z Goszyc oraz nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc wśród chłopców oraz obydwu startujących w zawodach drużyn dziewczęcych.

Warto podkreślić, iż zawody sportowo – pożarnicze MDP w Skrzeszowicach zostały przygotowane w sposób,niemalże perfekcyjny i cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie przybyłych na boisko sportowe w Skrzeszowicach mieszkańców naszej gminy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »