To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
30.05.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca 2017 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Wręczenie nagród w gminnym konkursie "Zdrowożercy".

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2016 oraz podjęcie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia i absolutorium dla Wójta Gminy.

5. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziałów zamiejscowych Przedszkola Samorządowego "Wesoła Gromadka" w Dojazdowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2016 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2016-2020.

9. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

10. Interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »