To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Apelujemy do mieszkańców gminy o nie wypalanie traw na polach i miedzach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.03.2018.

Wypalanie traw na łąkach i nieużytkach w związku z zagrożeniem jakie powoduje dla zdrowia i życia ludzi oraz ogólnie pojętego środowiska, jest wyraźnie zabronione odpowiednimi przepisami prawa, w tym między innymi zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie w art. 124 czytamy –„ Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

Sankcje prawne w tym zakresie reguluje art. 131 tej samej ustawy, gdzie znalazł się zapis: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny...”.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Nawet lekkie powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który w wielu przypadkach przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia nie mówiąc już o zdrowiu i życiu. W czasie wypalania nieużytków wraz z suchą ściółką ginie także wiele żywych organizmów, jak również niszczone są naturalne siedliska zwierząt.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »