To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.03.2017.

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2017 r. (tj. środa) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 i informacja na temat planów pracy pozostałych Komisji.

4. Plan pracy Rady Gminy na rok 2017.

5. Podjęcie uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

7. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2017 roku.

8. Uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

9. Wyrażenie zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadowie.

10. Wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 373/5 zlokalizowanej w Baranówce w drodze bezprzetargowej z obniżeniem ceny poniżej wartości jej oszacowania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmryzów-Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19.07.2004 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2018.

13. Wyrażenie zgody na przekazanie Komendzie Miejskiej PSP środków na wydatki bieżące.

14. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

15. Informacja dotycząca sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kocmyrzowie-Luborzycy na 2017-2019.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »