To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Przetarg na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Głęboka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2016.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZE USTNE PRZETARGI na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących część działki nr 203/12, część działki nr 203/8 oraz działkę nr 203/7 położone w miejscowości Głęboka objęte KW nr KR1P/00330811/5 na okres 5 lat, począwszy od dnia 16-10-2016r.:

Nr działki

powierzchnia

Położenie, opis

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wnoszenia opłat

Termin przetargu

203/12/A

0.87 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R II

1.000,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. godz. 8.00

203/12/B

0.93 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R II

1.000,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. godz. 8.30

203/12/C

0.80 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R III a

800,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. Godz. 9.00

203/12/D

0.45 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R III a

800,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. Godz. 9.30

203/12/E

0.80 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R II

1.000,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. godz. 10.00

203/12/F

0.48 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R III a

800,00 zł

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. Godz. 10.30

203/12/G

0.60 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R III a

800,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. Godz. 11.00

203/7

0.35 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R II

1.000,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. godz. 11.30

203/12/I

0.90 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R II

1.000,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. godz. 12.00

203/12/J

 

203/8

0.48 ha

 

0,24 ha

 

Suma:

0.72 ha

Głęboka,

klasa bonitacyjna R II

1.000,00 zł rocznie

za 1 hektar gruntu

100,00 zł;

płatne do dnia 3-10-2016

II raty;

I rata płatna do 15.03 każdego roku, II rata płatna do 15.09 każdego roku

6-10-2016r. godz. 12.30

 

  1. Nieruchomości rolne przeznaczone do dzierżawy obecnie wykorzystywane są na cele rolnicze. Posiadają dobre gleby klasy bonitacyjnej RII i RIIIa i charakteryzują się dobrą dostępnością komunikacyjną.
  2. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy położone są w bezpośrednim sąsiedztwie i stanowią część działki nr 203/12, 203/8 i dz. nr 203/7 wskazane na załączniku graficznym nr 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości: użytkowanie rolnicze.
  3. Kwota wpłaconego wadium winna się znaleźć na koncie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie: 0/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004, najpóźniej w dniu 3-10-2016r. (dotyczy każdej nieruchomości). W tytule przelewu należy wpisać nr działki, której dotyczy wpłacone wadium.
  4. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po odwołaniu albo zamknięciu przetargu na wskazane przez uczestnika konto.
  5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez wydzierżawiającego do zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotkowi.
  7. Okres dzierżawy: 5 lat, począwszy od dnia 16-10-2016r. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dzierżawy z ważnych przyczyn, za sześcio miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  8. Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu. Informacja o powyższym zostanie wywieszona w siedzibie Sprzedającego, a także zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Sprzedającego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 35 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
(-) Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »