To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.07.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2016 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Kocmyrzów-Luborzyca /w zakresie zmiany przeznaczenia działek położonych w Dojazdowie/.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XII/78/2015 z dnia 7 grudnia 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w jej granicach administracyjnych /w zakresie odstąpienia od dalszego procedowania zmiany planu w obszarach osuwiskowych/.
  5. Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
  7. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022.
  8. Interpelacje i zapytania Radnych.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »