To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.03.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 22 marca 2016 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XVI Sesja Rady Gminy.

Porzdek obrad:

 1. Przyjcie protokou z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wjta Gminy i Przewodniczcych Komisji Rady o pracy midzy sesjami.
 3. Podjcie uchway w sprawie przyjcia programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w 2016 roku
 4. Podjcie uchway w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”.
 5. Podjcie uchway w sprawie nie wyraenia zgody na wyodrbnienie w budecie gminy w roku 2017 rodkw stanowicych fundusz soecki.
 6. Podjcie uchway w sprawie obowizku umieszczania na tabliczkach z numerem porzdkowym nazwy miejscowoci na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
 7. Podjcie uchway w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoci Goszcza.
 8. Podjcie uchway w sprawie rozpatrzenia odwoania mieszkacw Skrzeszowic i ososkowic.
 9. Podjcie uchway w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
 10. Podjcie uchway w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
 11. Podjcie uchway w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Krakowie rodkw finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatkw biecych.
 12. Podjcie uchway w sprawie zmiany uchway budetowej na rok 2016.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Sprawy biece i wolne wnioski.

/-/ mgr Magorzata Doniec
Przewodniczca Rady Gminy
Kocmyrzw-Luborzyca

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »