To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uprzejmie informuje, iż w każdą* sobotę miesiąca w godzinach:
8.00 – 14.00
w okresie od 1 marca do 30 listopada
funkcjonuje mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kocmyrzowie.

Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Kocmyrzów na terenie bazy dawnej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kocmyrzowie – dojazd drogą serwisową od strony składu budowlanego BUDROL.

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy którzy złożyli w tut. urzędzie gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i legitymują się informacją o płatności lub potwierdzeniem wniesienia ww. opłaty, mogą dostarczać bez dodatkowych opłat:

 • odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło).
 • zebrane w workach odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście),
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • odpady niebezpieczne lub problematyczne (np. świetlówki, farby, lakiery, oleje),
 • opony do samochodów osobowych.

Przypominamy, iż punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest stale monitorowany, a naruszenia prawa tj. podrzucenie odpadów poza wydzielonym obszarem ww. punktu i godzinami otwarcia, są regularnie zgłaszane Policji celem ścigania i karania winnych.

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych osoby zainteresowane, mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w pokoju 32 i 25 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 12 387 14 10 wew. 16.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie obsługiwany jest przez pracowników Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Krakowie, Oddział Miechów.
Biuro Obsługi Klienta:
ul. Konopnickiej 30, 30-200 Miechów,
czynne: pon- pt. w godz: 7.00- 15.00
tel. (41) 383 02 85, miechow@mpgo.krakow.pl

* z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy


Zasady funkcjonowania
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Kocmyrzowie,
gmina Kocmyrzów-Luborzyca

Poniższe zasady określają formę funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego w skrócie PSZOK, zlokalizowanego w Kocmyrzowie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Operatorem PSZOK jest Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Krakowie,
W ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy Kocmyrzów-Luborzyca (nieruchomości zamieszkałe), mogą oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

 • zebrane w workach odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło).
 • odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady niebezpieczne i problematyczne (np. świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki)
 • zużyte opony
 • zebrane w workach odpady zielone (tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów)

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady dostarczane w sposób selektywny, umożliwiający selektywne odebranie i gromadzenie odpadów zgodnie z ich kategoriami.

Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.

Odpady wielkogabarytowe np. meble, dostarczane do PSZOK, muszą być pozbawione oszklenia i opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów

Odpady do PSZOK, właściciel nieruchomości dostarcza we własnym zakresie, poza organizowaną zbiórką przewidzianą w harmonogramie wywozu odpadów.

Rozładunek odpadów w PSZOK, leży po stronie mieszkańców gminy.

Odpady przekazywane do ww. punktu odbierane są tylko i wyłącznie od osób fizycznych (właścicieli nieruchomości zamieszkałych), którzy złożyli w tut. urzędzie gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dysponują informacją o płatności lub potwierdzeniem wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami

W PSZOK prowadzony jest rejestr przyjęcia odpadów.

W PSZOK nie prowadzi się prac związanych z rozsortowywaniem, zbieraniem oraz przeładunkiem złomu.

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

 • podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK,
 • zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów
 • dostosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego