To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


"Nasz głos w życiu publicznym" - debata gimnazjalistów
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.04.2014.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Luborzycy dnia 4 kwietnia zorganizował debatę, mającą na celu zachęcenie młodzieży do głosowania i udziału w życiu społecznym.
Do naszej debaty zaprosiliśmy uczniów, rodziców i liderów społeczności lokalnej, m.in. Pana Wiesława Wójcika - Zastępcę Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Panią Małgorzatę Doniec - Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Jolantę Wątorczyk - Dyrektor Gimnazjum oraz Panią Agnieszkę Brodowską - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.

W czasie debaty, w której uczestniczyło około 80 osób, dorośli podzielili się z gimnazjalistami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz zachęcili ich do działania na terenie gminy. Podczas burzliwej dyskusji dotyczącej możliwości zaktywizowania uczniów w lokalne inicjatywy każdy uczestnik mógł zabrać głos. W trakcie debaty zwrócono uwagę na konieczność promocji stowarzyszeń i organizacji działających na terenie gminy. Zaproponowano również wprowadzenie cyklicznych spotkań przedstawicieli samorządu lokalnego z gimnazjalistami, zorganizowanie w szkole zajęć uświadamiających młodzieży konieczność zaangażowania się w życie społeczne oraz warsztatów na temat funkcjonowania samorządu lokalnego w naszej gminie.
Na koniec uznaliśmy, że takie spotkania są potrzebne, ponieważ pozwalają dorosłym wsłuchiwać się w głos młodego pokolenia.

 

Tekst: Wiktoria Klimczak, Karol Pawłowski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »