To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.03.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2014 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXV Sesji Rady Gminy.
 2. Informacja na temat działalności KRUS.
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w obwodach głosowania.
 6. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
 7. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2014 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.
 9. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (umowy) o przekazaniu środków finansowych na ,,Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Słomnikach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2015.
 11. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
 12. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »