To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
04.02.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2014 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIV Sesji Rady Gminy.

 2. Informacja Przedstawicieli Powiatu Krakowskiego na temat inwestycji planowanych w roku 2014 na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadań drogowych w roku 2014.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Metropolia Krakowska”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz dokonania zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

 7. Uchwalenie Programu Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym na lata 2014-2018.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/236/2013 z dnia 30.12.2013 r.

 9. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

 10. Interpelacje i zapytania Radnych.

 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec

Przewodnicząca Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »