To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Koła Gospodyń Wiejskich
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.06.2009.

Naterenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca działa obecnie 14 Kół Gospodyń Wiejskich. Istnieją one w:

Najstarsze z istniejących Kół to Koła Gospodyń: z Pietrzejowic założone w 1934 roku oraz ze Skrzeszowic powstałe w 1946 r.

Większość pozostałych Kół Gospodyń utworzona została w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Dziś, podobnie jak w przeszłości KGW pełnią bardzo istotną rolę w życiu społecznym i kulturalnym naszej lokalnej społeczności.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich są najlepszymi „strażnikami” tradycji lokalnych. Bez ich bezinteresownej pracy wiele „skarbów” naszej przeszłości pewnie poszłoby w niepamięć.

Działalność KGW szczególnie widoczna jest na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie naszej gminy (np. Gminne dożynki, Konkurs Potraw Regionalnych).

Koła Gospodyń biorą czynnie udział w promocji gminy zarówno w powiecie jak i województwie zajmując często czołowe miejsca (dożynki powiatowe i wojewódzkie, Dni Powiatu, Dni Otwarte Telewizji Polskiej).