To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Kancelaria Ogólna - Dziennik Podawczy

Podinspektor - Magdalena Paluchowska
Pomoc adm. - Sylwia Wilk

I piętro - hol
tel. 12 3871410, 12 3871311
e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

  1. prowadzenie dziennika podawczego;
  2. prowadzenie ewidencji i kontroli obiegu dokumentów w urzędzie;
  3. wysyłanie korespondencji;
  4. udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwienia spraw w urzędzie;
  5. wydawanie druków interesantom oraz pomoc przy ich wypełnianiu;