To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
18.11.2011.

Zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2011 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej X Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

7. Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

8. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

10. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »