To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
27.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 23 padziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatw na radnych w wyborach zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. - PDF, 54 kB

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
27.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 23 padziernika 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatw na Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w wyborach zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. - PDF, 60 kB

 
INFORMACJA
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
23.10.2014.

W dniu 22 padziernika 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy, po przeprowadzeniu losowania, powoaa skady osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-10 - PDF, 63 kB.

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbdzie si w dniu 27 padziernika 2014 r. /poniedziaek/ w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, sala obrad, II pitro:

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 - Nr 5 o godz. 8.00
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 6 - Nr 10 o godz. 10.00

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca informuje, e na mocy art. 154 par. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 - Kodeks wyborczy, czonkowi obwodowej komisji wyborczej w zwizku z wykonywaniem zada przysuguje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wiadcze z ubezpieczenia spoecznego oraz uprawnie ze stosunku pracy, z wyjtkiem prawa do wynagrodzenia.

Czytaj cao
 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
23.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 22 padziernika o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatw na radnych w wyborach zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r. - PDF, 54 kB

 
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
20.10.2014.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, e w dniu 22 padziernika 2014 r. /roda/ o godz. 15.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca /II pitro/ odbdzie si losowanie numerw list komitetw wyborczych, ktrym nie zostay nadane jednolite numery przez Pastwow Komisj Wyborcz oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie.

Nastpnie odbdzie si losowanie skadw Obwodowych Komisji Wyborczych od Nr 1 do Nr 10.

 
KOMUNIKAT
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
15.10.2014.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu 17 padziernika 2014 r. o godz. 15.00 upywa termin zgaszania przez penomocnikw komitetw wyborczych lub osoby przez nich upowanione kandydatw do obwodowych komisji wyborczych.

Zgoszenia mona dokona w pok. nr 33 /II pitro/.

 
INFORMACJA WJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
15.10.2014.

Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 14 padziernika 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o numerach i granicach obwodw gosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - PDF, 62 kB

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
08.10.2014.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgosze list kandydatw na radnych do Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca

Czytaj cao
 
KOMUNIKAT
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
26.09.2014.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e ulegy zmianie wzory zgoszenia list kandydatw na radnych oraz wzr zgoszenia kandydata na wjta - zostay one uzupenione o pkt III dotyczcy wskazania skrtu nazwy komitetu wyborczego. Aktualne druki s dostpne na stronie internetowej Pastwowej Komisji Wyborczej.

 
DYURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
23.09.2014.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy peni dyury w Urzdzie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, II pitro, pok. 33 w nastpujcych terminach:

Czytaj cao
 
SKAD GMNINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
22.09.2014.

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 wrzenia 2014 r. zostaa powoana Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy w skadzie:

Czytaj cao
 
INFORMACJA MARSZAKA WOJEWDZTWA MAOPOLSKIEGO
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
08.09.2014.

Informacja Marszaka Wojewdztwa Maopolskiego o okrgach wyborczych do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o okrgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie wojewdzkiej komisji wyborczej dla wyborw do Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego. - tre

 
INFORMACJA STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
05.09.2014.

Informacja Starosty Krakowskiego z dnia 2 wrzenia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o okrgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej - PDF, 335 kB.

 
INFORMACJA WJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
29.08.2014.

Informacja Wjta Gminy Kocmyrzw-Luborzyca z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o okrgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej - tre (PDF, 50 kB).

 
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
28.08.2014.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie liczby mieszkacw w poszczeglnych gminach wg stanu na dzie 31.12.2013 r. - PDF, 73 kB

 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
28.08.2014.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu przyjmowania kandydatw do terytorialnych komisji wyborczych (gminnych, miejskich, powiatowych, Wojewdzkiej Komisji Wyborczej) w wyborach do rad gmin, rad powiatw i Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 roku.

Czytaj cao
 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
28.08.2014.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetw wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatw i Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, zarzdzonych na dzie 16 listopada 2014 r.

Czytaj cao
 
INFORMACJA DLA WYBORCW NIEPENOSPRAWNYCH
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
27.08.2014.

Informacja o upywie terminw zwizanych z uprawnieniami wyborcw niepenosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw oraz wjtw, burmistrzw i prezydentw miast, ktre zostan zarzdzone na dzie 16 listopada 2014 r.:

Czytaj cao
 
INFORMACJA DLA OSB ZAINTERESOWANYCH UDZIAEM W PRACACH KOMISJI WYBORCZYCH
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
27.08.2014.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w celu zgoszenia chci udziau w pracach terytorialnych lub obwodowych komisjach wyborczych, naley zwrci si bezporednio do penomocnikw komitetw wyborczych uczestniczcych w wyborach.

Wykaz wszystkich penomocnikw wyborczych komitetw utworzonych w zwizku z wyborami samorzdowymi oraz ich adresy dostpne bd na stronach internetowych Pastwowej Komisji Wyborczej oraz poszczeglnych komisarzy wyborczych po upywie terminu na zawiadamianie o utworzeniu komitetw wyborczych, tj. po dniu 8 wrzenia 2014 r.

Czytaj cao
 
INFORMACJA DOTYCZCA WYBORW SAMORZDOWYCH 2014
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
27.08.2014.

Urzd Gminy Kocmyrzw-Luborzyca uprzejmie informuje, e w dniu 27 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostao opublikowane Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarzdzenia wyborw do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborw, burmistrzw i prezydentw miast. - tre rozporzdzenia - PDF, 766 kB.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 80 z 135