To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Czytaj cao Dnia 29 listopada 2016 r. (wtorek) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbyo si posiedzenie XXIII Sesji Rady naszej Gminy, w ktrej uczestniczyli rwnie zaproszeni Gocie w osobach Pana dr Wojciecha Skuchy – Radnego Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego oraz Radnego Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika. Zgodnie z obowizujcymi procedurami, obrady XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzw–Luborzyca rozpoczy si od zatwierdzenia przez Radnych porzdku obrad oraz przyjcie protokou z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
24.11.2016.

Zawiadamiam, e w dniu 29 listopada 2016 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XXIII Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.10.2016.

Czytaj cao 18 padziernika 2016 r.(wtorek) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbya si XXII Sesja Rady Gminy. Rozpocza si ona od podsumowania akcji „Zwalniam przy szkole”, ktra zostaa przeprowadzona w naszej gminie 26 wrzenia br., z inicjatywy Komisji Planowania i Inicjatyw Spoecznych oraz Komisja Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sportu. Podsumowania dokonaa Przewodniczca Rady Gminy Pani Magorzata Doniec, a uzupenieniem Jej wystpienia bya przedstawiona obecnym na Sesji relacja telewizyjna z akcji „Zwalniam przy szkole”, przygotowana przez TVP Krakw.

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.10.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 18 padziernika 2016 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XXII Sesja Rady Gminy.
Czytaj cao
 
XXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2016.

Czytaj cao W pitek 2 wrzenia 2016 roku w sali obrad Urzdu Gminy odbyo si posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca. Zgodnie z obowizujcymi procedurami Sesja rozpocza si od przyjcia porzdku obrad i zatwierdzenia protokou z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
30.08.2016.

Zawiadamiam, e w dniu 2 wrzenia 2016 r. /pitek/ o godz. 8.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XXI Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XX Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.08.2016.

Czytaj cao 27 lipca 2016 r. (roda) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbyo si posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Zgodnie z obowizujca procedur posiedzenie rozpoczo si od jej czci formalnej tj. zatwierdzenia porzdku obrad oraz przyjcia protokou z posiedzenia poprzedniej XIX Sesji Rady. W pierwszym punkcie obrad gos zabra Pan Andrzej Szwajca - Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzw - Luborzyca, ktry poinformowa obecnych na posiedzeniu XX Sesji Rady o wynikach przeprowadzonej, skutkiem zalecenie Pastwowej Stray Poarnej w Krakowie, kontroli i oceny sprawnoci hydrantw, znajdujcych si przy obiektach uytecznoci publicznej i drogach gwnych na obszarze gminy. Kontroli tej dokonaa specjalnie powoana komisja, w skad ktrej obok Komendanta Gminnego OSP Pana Andrzeja Szwajcy weszli przedstawiciele Urzdu Gminy oraz jednostek OSP Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
22.07.2016.

Zawiadamiam, e w dniu 27 lipca 2016 r. /roda/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XX Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.07.2016.

Czytaj cao 29 czerwca 2016 r. (roda) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbyo si posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca. Rozpoczo si ono od przyjcia przez Rad Gminy porzdku obrad oraz zatwierdzenia protokou z posiedzenia XVIII Sesji Rady. W pierwszym punkcie obrad informacj o stanie bezpieczestwa przeciwpoarowego w naszej gminie, przedstawia zebranym, obecny na posiedzeniu Komendant Gminny OSP Pan Andrzej Szwajca.

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.06.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 29 czerwca 2016 r. /roda/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XIX Sesja Rady Gminy.
Czytaj cao
 
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2016.

Czytaj cao W poniedziaek 6 czerwca 2016 r. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbyo si posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Uczestniczyli w niej zaproszeni Gocie w osobach: Radnych Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika i Pana Wodzimierza Tochowicza, Zastpcy Dyrektora Zarzdu Drg Powiatowych Pana Jacka Grygi oraz Pani Ewy Goras, reprezentujcej Zesp Planowania Przestrzennego i Komunikacji Instytutu Rozwoju Miast. Poniedziakowa Sesja rozpocza si, zgodnie z obowizujcymi procedurami prawnymi, od przyjcia porzdku obrad i zatwierdzenia protokou z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy.

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.06.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 6 czerwca 2016 r. /poniedziaek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XVIII Sesja Rady Gminy.
Czytaj cao
 
XVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.05.2016.

Czytaj cao Dnia 29 kwietnia 2016 r. (pitek) w sali obrad Urzdu Gminy odbyo si posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. W obradach uczestniczyli take zaproszeni Gocie, w osobach Pana Krzysztofa Malika i Pana Wodzimierza Tochowicza – Radnych Powiatu Krakowskiego oraz Pana Czesawa Szopy – Delegata Rady Powiatowej Maopolskiej Izby Rolniczej, reprezentujcego nasz gmin.
Posiedzenie XVII Sesji rozpoczo si od czynnoci protokolarnych, a wic zatwierdzenia porzdku obrad oraz przyjcia protokou z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy.

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.04.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 29 kwietnia 2016 r. /pitek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XVII Sesja Rady Gminy.
Czytaj cao
 
XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2016.

Czytaj cao We wtorek 22 marca 2016 r. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbya si XVI Sesja Rady Gminy. Sesja rozpocza si, zgodnie z obowizujca procedur, od zatwierdzenia porzdku obrad oraz przyjcie protokou z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy. W kolejnym punkcie obrad szczegow informacj o pracach w okresie pomidzy XV a XVI Sesj Rady Gminy przedoy zebranym Wjt Gminy Pan Marek Jamborski. Po zakoczeniu wystpienia Pana Wjta sprawozdania z prac staych Komisji Rady Gminy, w analogicznym czasie przedstawili ich Przewodniczcy: Pani Jadwiga ach – Komisja Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sportu, Pani ucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Spoecznych, Pan Antoni Siry – Komisja adu, Porzdku i Ochrony rodowiska, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Pan Wadysaw Ziciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usug.

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.03.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 22 marca 2016 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XVI Sesja Rady Gminy.
Czytaj cao
 
XV Sesja Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
25.02.2016.

Czytaj cao Dnia 18 lutego 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbyo si posiedzenie XV Sesji Rady Gminy. Rozpoczo je, zgodnie z obowizujc procedur, przyjcie przed Rad porzadku obrad i zatwierdzenie protokou z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wjt Gminy, Pan Marek Jamborskii przedstawi szczegow informacj o pracy w okresie pomidzy XIV a XV Sesj Rady Gminy. Po wystpieniu Pana Wjta, informacj o pracy Staych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przdoyli Przewodniczca Komisji Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sportu Pani Jadwiga ach oraz Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Rany.

Czytaj cao
 
XIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2016.

Czytaj cao Dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbya si XIV Sesja Rady Gminy. Zgodnie z obowizujc procedur rozpoczo j przyjcie porzdku obrad i zatwierdzenie protokou poprzedniej XIII Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wjt Gminy, Pan Marek Jamborski przedstawi szczegow informacj o pracy w okresie pomidzy XIII a XIV Sesj Rady Gminy obecnym na posiedzeniu Radnym i Sotysom.

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.01.2016.
Zawiadamiam, e w dniu 28 stycznia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XIV Sesja Rady Gminy.
Czytaj cao
 
XIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2016.

Czytaj cao Dnia 29 grudnia 2015 r. (wtorek) odbya si w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca XIII Sesja Rady Gminy. Rozpocza si ona od czci proceduralnej, podczas ktrej Rada Gminy zatwierdzia porzdek obrad, a take protok z posiedzenia XII Sesji Rady. Nastpnie gos zabra Wjt Gminy, Pan Marek Jamborski, ktry przedoy obecnym na posiedzeniu Radnym i Sotysom szczegow informacj o pracy w okresie pomidzy XII a XIII Sesj Rady Gminy. Po wystpieniu Pana Wjta, sprawozdania z prac staych Komisji Rady Gminy, ktre odbyy si w tym samym okresie przedoyli Przewodniczcy: Pan Zbigniew Rany – Komisja Rewizyjna oraz Pani Jadwiga ach – Komisja Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sportu. W kolejnym punkcie obrad Rada podja uchway dotyczce wprowadzenia zmian w Uchwale Budetowej Gminy Kocmyrzw-Luborzyca na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2022. Zaoenia ww. zmian przedstawia Radzie Skarbnik Gminy Kocmyrzw-Luborzyca Pani Kornelia akomy.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 60 z 144