To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


XXXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2017.

Czytaj cao W poniedziaek 23 padziernika br. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbyo si posiedzenie XXXIII Sesja Rady Gminy. Rozpoczo j podsumowanie II edycji akcji „Zwalniam przy szkole”, ktra zostaa przeprowadzona w naszej gminie, w poniedziaek 25 wrzenia br.,a ktrej inicjatorami byli radni naszej gminy. Na uroczystym podsumowaniu i wrczeniu nagrd w konkursie na projekt przejcia dla pieszych, obok zwycizcw konkursu, wadz samorzdowych naszej gminy obecni byli zaproszeni Gocie w osobach:Starosty Powiatu Krakowskiego pana Wojciecha Paki, Dyrektora Maopolskiego Orodka Ruchu Drogowego pana Marka Dworaka, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkomisarza Jarosawa Gwodzia – Zastpcy Naczelnika Wydziau Ruchu Drogowego, st. aspirant Barbary Szczerba – oficera prasowego Komendy oraz dzielnicowej Komisariatu Policji w Somnikach Karoliny wikliskiej.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
18.10.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 23 padziernika 2017 r. (tj. poniedziaek) o godz. 8.30 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXXIII Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.09.2017.

Czytaj cao W rod 20 wrzenia br. odbya si w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca o XXXII Sesja Rady Gminy. Rozpoczo j przyjcie przez Rad Gminy porzdku obrad oraz zatwierdzenia protokou z poprzedniej XXXI Sesji Rady.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
14.09.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 20 wrzenia 2017 r. (tj. roda) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXXII Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2017.

Czytaj cao W poniedziaek 28 sierpnia 2017 r. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbya si XXXI Sesja Rady Gminy. Rozpocza si ona od przeprowadzenia procedury formalnej tj. przyjcia porzdku obrad oraz zatwierdzenia przez Rad Gminy protokou z poprzedniej XXX Sesji Rady. Nastpnie gos zabra Wjt Gminy pan Marek Jamborski, ktry przedoy obecnym na sesji Radnym i Sotysom informacj o pracy w okresie pomidzy XXX a XXXI Sesj Rady.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
24.08.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 28 sierpnia 2017 r. (tj. poniedziaek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXXI Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXX Sesja Rady Gminy Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.07.2017.
Czytaj cao W rod 28 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbya si XXX Sesja Rady Gminy. Rozpocza si ona od przyjcie porzdku obrad oraz zatwierdzenia protokou z poprzedniej XXIX Sesji Rady Gminy.
Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
23.06.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 28 czerwca 2017 r. (tj. roda) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXX Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.06.2017.

Czytaj cao W dniu 2 czerwca 2017 r. (pitek) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbya si XXIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzw – Luborzyca.
Rozpocza si ona, w wyjtkowy sposb, od wrczenie nagrd zwycizcom gminnego konkursu ”Zdrowoercy”, ktrego organizatorem bya Komisja Planowania i Inicjatyw Spoecznych Rady Gminy , a gwnym celem promocja zdrowego stylu odywiania szczeglnie wrd dzieci i modziey

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
30.05.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 2 czerwca 2017 r. (tj. pitek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXIX Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2017.

Czytaj cao Dnia 9 maja 2017 r. (wtorek) w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbya si XXVIII Sesja Rady naszej Gminy. Zgodnie z procedur rozpoczo j zatwierdzenie porzdku obrad, a nastpnie przyjcie przyjcie przez Rad protokou z poprzedniej XXVII Sesji Rady Gminy. Kolejnym punktem obrad bya informacja o pracy w okresie pomidzy XXVII a XXVII Sesj Rady,ktr przedstawi zebranym Wjt Gminy Pan Marek Jamborski. Po zakoczeniu wystpienia Pana Wjta Radni i obecni na sesji Sotysi zapoznali si z informacj na temat realizacji powiatowych inwestycji drogowych na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Przedstawili j obecni tego dnia na posiedzeniu Rady; Pan Arkadiusz Wrzoszczyk - Czonek Zarzdu Powiatu Krakowskiego, Pan Marian Paszcza - Dyrektor Zarzdu Drg Powiatu Krakowskiego oraz Pan Marcin Podraza - pracownika ZDPK. W swoim wystpieniu Pan A .Wrzoszczyk przedstawi zebranym informacj dotyczc inwestycji, jakie realizowane bd w ramach Inicjatyw Samorzdowych na terenie naszej gminy.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
04.05.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 9 maja 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXVIII Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.03.2017.

Czytaj cao W rod 29 marca 2017 r. odbyo si posiedzenie XXVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzw- Luborzyca. Rozpoczo si ono, zgodnie z obowizujcymi przepisami formalno-prawnymi, od czci proceduralnej tj. przyjcia porzdku obrad i zatwierdzenia protokou z poprzedniej XXVI Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie realizowanego porzdku obrad Rada Gminy zatwierdzia plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 oraz zapoznaa si z informacjami dotyczcymi planw pracy pozostaych Komisji Rady Gminy. Nastpnie Radni, przyjli plan pracy Rady Gminy na rok 2017, ktry szczegowo omwia Przewodniczca Rady Pani Magorzata Doniec.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
24.03.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 29 marca 2017 r. (tj. roda) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXVII Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.03.2017.

Czytaj cao W rod 22 lutego 2017 r. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbyo si posiedzenie XXVI Sesji Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca. Obok Radnych i Sotysw uczestniczyli w nim rwnie Dyrektor Centrum Zarzdzania Edukacj Pani Anna Szymczyk – Sierak, dyrektorzy placwek owiatowych dziaajcych na terenie naszej gminy, przedstawiciele nauczycielskich Zwizkw Zawodowych oraz mieszkacy Maciejowic i Pietrzejowic.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
17.02.2017.

Zawiadamiam, e w dniu 22 lutego 2017 r. (tj. roda) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXVI Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.02.2017.

Czytaj cao W rod 25 stycznia 2017 r. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw – Luborzyca odbya si XXV Sesja Rady Gminy Kocmyrzw- Luborzyca. Zgodnie z obowizujcymi przepisami formalno – prawnymi rozpocza si ona od czci proceduralnej tj. przyjcia porzdku obrad oraz zatwierdzenia protokou z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy. Rada, poprzez gosowanie, wyrazia zgod na zmian proponowanego porzdku obrad. Wprowadzona zmiana to wykrelenie punktu dotyczcego podjcia uchway w sprawie projektu dostosowania sieci szk podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego i wprowadzenie w jego miejsce punktu o treci: „ Informacja w sprawie projektu dostosowania sieci szk podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego oraz podjcie uchway w sprawie zamiaru przeksztacenia Szkoy Podstawowej w Pietrzejowicach o strukturze organizacyjnej obejmujcej klasy I-VI w omioletni Szko Podstawow o strukturze organizacyjnej obejmujcej klasy I-III wraz z Oddziaem Przedszkolnym.

Czytaj cao
 
Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.01.2017.
Zawiadamiam, e w dniu 25 stycznia 2017 r. (tj. roda) o godz. 9.00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw - Luborzyca odbdzie si XXV Sesja Rady Gminy.
Czytaj cao
 
XXIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

Czytaj cao W czwartek 29 grudnia 2016 r. w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbyo si posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy. Rozpocza si ona od czci proceduralnej, w ktrej Rada Gminy zatwierdzia porzdek obrad, a take protok z posiedzenia XXIII Sesji Rady.

Czytaj cao
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupiska   
22.12.2016.

Zawiadamiam, e w dniu 29 grudnia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca odbdzie si XXIV Sesja Rady Gminy.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 40 z 144