To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Nowa strona Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.09.2018.

Szanowni Państwo
W dniu 14.09.2018 r. pod dotychczasowym adresem www.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl uruchomiony został nowy serwis internetowy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Kompletne archiwum dotychczas funkcjonującej strony przeniesione zostało pod adres old.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl, który wciąż będzie utrzymywany, jednak nie będzie już aktualizowany!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nową wersją serwisu: www.Kocmyrzow-Luborzyca.ug.gov.pl

 
Kondolencje dla Rodziny Śp. Mariana Wójcika
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
10.09.2018.

Z głębokim żalem informujemy, iż 7 września 2018 r. zmarł Śp. Marian Wójcik - nauczyciel, działacz społeczny i Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w latach 1990-1994 i 1994-1998.

Rodzinie Zmarłego Mariana Wójcika składamy wyrazy współczucia.

 

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

 

 

Nabożeństwo żałobne przy Zmarłym odprawione zostanie w środę dnia 12 września 2018 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Prusach, po czym nastąpi przewiezienie Zmarłego na cmentarz w Grębałowie - od bramy przy pętli tramwajowej.

 
Las czeka na Nas!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.09.2018.

W imieniu organizatorów i fundatorów zapraszamy na spotkanie pn.: Las czeka na Nas!, w dniu 8 września o godz. 16.00 na Polanie św. Mikołaja w lesie w Goszczy. W programie:

  1. Ognisko z kiełbaskami (bezpłatne)
  2. Wspólne zabawy i śpiewy oraz robienie pamiątkowej ławki i tablicy na której każdy napisze za co lubi las
  3. Gościem będzie ornitolog, który opowie jakie gatunki ptaków występują w lasach na terenie naszej gminy

O zasadach bezpiecznego zachowania w lesie opowiedzą strażacy i leśnicy.

 
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego III edycja 2018 r.
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.09.2018.

Zachęcamy Mieszkańców do głosowania na nasze lokalne projekty!!!

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego są to środki pieniężne Województwa Małopolskiego przeznaczone na realizację zadań wybranych przez osoby zamieszkałe na terenie Województwa. Wybrane projekty zostaną zrealizowane przez Województwo w cyklu jednorocznym lub wieloletnim.

Zakończyło się składanie zadań w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z naszej Gminy, w obrębie Subregionie Krakowski Obszar Metropolitarny zgłoszono dwa zadania. Oba zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny formalnej, a następnie przeszły do etapu głosowania:

 

  1. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej nr 776 poprzez budowę chodnika w m. Pietrzejowice oraz budowę dwóch aktywnych przejść dla pieszych w m. Niegardów oraz Piotrkowice Małe – kod zadania: KOM02

  2. Budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 w miejscowości Kocmyrzów” – kod zadania: KOM13

 

Czytaj całość
 
Kolejne umowy na wymianę pieców podpisane
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
07.09.2018.

logo.jpg

W ramach realizacji programu, którego celem jest poprawa jakości powietrza, między innymi poprzez redukcję niskiej emisji, pan Wójt Marek Jamborski podpisał kolejne 89 umów z mieszkańcami naszej gminy, dotyczących dofinansowania do wymiany starych kotłów na paliwa stałe i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, na łączną kwotę powyżej 1 130 000 zł.

Przedmiotowe wsparcie jest możliwe w związku z faktem pozyskania przez tut. gminę, zewnętrznych środków na realizację projektu: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukacja emisji zanieczyszczeń do powietrza).

Czytaj całość
 
Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.08.2018.

Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich. Porozumienie dotyczącej bezpłatnych przejazdów dla uczniów podpisane zostało 28 sierpnia br. przez włodarzy gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W imieniu naszej gminy podpisał je Wójt pan Marek Jamborski.
Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)

 
Poznaj historię swojej gminy!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2018.

Czytaj całość W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”.

Czytaj całość
 
Dofinansowanie na budowę odnawialnych źródeł energii.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2018.

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy zakwalifikowali się do projektu i podpisali umowy organizacyjno – finansowe w ramach dofinansowania na budowę odnawianych źródeł energii:
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuję, iż wszystkie umowy, złożone przez Mieszkańców w tut. Urzędzie, dotyczące dofinansowania na budowę odnawialnych źródeł energii są do odebrania w pok. 35 II piętro w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informację: Pani Agnieszka Kozłowska, tel 12 387 14 00.

 
Test czujnika mierzącego poziom stężenia pyłów w powietrzu.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.08.2018.

Czytaj całość W ramach realizacji projektu mającego umożliwić stały dostęp mieszkańcom naszej gminy do aktualnych danych dotyczących jakości powietrza w najbliższej okolicy, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zawarł umowę pilotażową z firmą Global Innovative Solutions, dotyczącą wypożyczenia do testów, sensora jakości powietrza, mierzącego stężenie pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 w powietrzu oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Czytaj całość
 
Informacje w sprawie możliwych bezpłatnych przejazdów MPK dla uczniów.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Szanowni Państwo !

W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci.
O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.

 
Umowa na realizację projektu przez GOPS podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM NA ROZWÓJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Czytaj całość
 
Informacja o jakości wody
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym jakości wody po wydaniu decyzji PPIS z dnia 6-07-2018r. Informuję, że bakteria coli pojawiła się jedynie w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach (podczas prowadzonego remontu). W żaden sposób nie zagrażała skażeniu wody w wodociągu zbiorczym.
WSZYTSKIE ujęcia wody były i są bezpieczne: nie ma bakterii coli!

Zapewniamy Państwu bieżący dostęp do aktualnych badań wody i na stronie internetowej: zgkkocmyrzow.pl w zakładce JAKOŚĆ WODY.

 
Odbiorcy wody na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2018.

Szanowni Państwo,
Odbiorcy wody na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

Odpowiadając na informacje, które pojawiały się w internecie, dotyczące jakości wody do spożycia, uprzejmie informuję, że podczas badania wody w dniu 4 lipca 2018 r, w sklepie w Goszczy, w siedzibie Firma R-Foll (dawna drukarnia w Łuczycach) oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Łuczycach, w ostatnim z obiektów pojawiły się 2 jednostki bakterii coli.

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o zmianie terminu wywozu odpadów komunalnych w sierpniu br.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.08.2018.

W związku z faktem, iż termin wywozu odpadów komunalnych - segregowanych i zmieszanych (III środa miesiąca) w miejscowościach: Krzysztoforzyce i Zastów przypada na dzień wolny od pracy, tj. 15.08.2018 r. (Wniebowzięcie NMP), odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany w dniu 18.08.2018 r. (sobota).

 
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.08.2018.

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2017 poz. 2222 z późn. zm.) informuję, iż w trakcie przygotowania jest następujące zadanie projektowe: "Przebudowa dróg gminnych polegająca budowie chodnika – na dz. nr 138,310 obręb 0008 Kocmyrzów, gm. Kocmyrzów-Luborzyca"

Czytaj całość
 
Konkurs na najpiękniejsze ziele z Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.08.2018.

Koło Gospodyń Wiejskich w Luborzycy oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy zapraszają do udziału w konkursie "Najpiękniejsze ziele z Luborzycy".

Regulamin konkursu: PDF - 537 kB

 
Budowa sieci światłowodowej w naszej gminie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.08.2018.

Czytaj całość W ubiegłym tygodniu, w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się spotkanie samorządu naszej gminy z przedstawicieli firmy NaszaSiec.NET Kraków. Przypomnijmy w tym miejscu, iż jest to firma, która planuje wykonać i objąć zasięgiem sieci światłowodowej gospodarstwa domowe, przedsiębiorców, oraz placówki oświatowe i użyteczności publicznej w naszej Gminie.

Czytaj całość
 
MARR - II nabór
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.08.2018.

Czytaj całość Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła II nabór do projektu „ DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowany w powiecie proszowickim, miechowskim, bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim oraz na terenie miasta Krakowa.

Czytaj całość
 
Spotkanie organizacyjne w sprawie otwarcia budynku Szkoły Podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.08.2018.
Czytaj całość W dniu 1 sierpnia 2018 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące uroczystego otwarcia budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie. Spotkanie miało charakter roboczy i było związane przede wszystkim z omówieniem spraw organizacyjnych w związku ze zbliżającym się terminem otwarcia nowego budynku szkoły zaplanowanym w dniu 3 września 2018 r.
W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pan Marek Jamborski, przedstawiciele Szkoły Podstawowej, przedstawiciele Urzędu Gminy oraz społeczność lokalna zaangażowana w powstanie szkoły.
Czytaj całość
 
74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.07.2018.

Szanowni Państwo
1 sierpnia mija 74 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, najtragiczniejszego polskiego zrywu niepodległościowego XX wieku. W ten wyjątkowy dzień, aby uczcić pamięć bohaterskich Powstańców Warszawskich, o godzinie 17.00 włączone zostaną na okres 3 minut syreny alarmowe.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 1129