To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.03.2017.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020 ; Dziaania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza; poddziaanie 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji – ZIT.
Czytaj cao
 
Wyniki przetargu na sprzeda dziaek w miejscowoci Sadowie, Dojazdw, Prusy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.02.2017.

Na podstawie § 12 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004 . w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci ( t.j.Dz.U.z 2014. poz.1490 ze zm.) podaj do publicznej wiadomoci : Informacj o wynikach przetargw ustnych na zbycie nieruchomoci Gminy Kocmyrzw Luborzyca ktre odbyy si w dniu 21 lutego 2017r w siedzibie Urzdu Gminy Kocmyrzw -Luborzyca w sali nr 27

Czytaj cao
 
Poprawa efektywnoci energetycznej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2017.

„Poprawa efektywnoci energetycznej poprzez modyfikacj systemw ogrzewania, wymian piecw starego typu na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020 ; Dziaania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza; poddziaanie 4.4.1 Obnienie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Czytaj cao
 
Przebudowa odcinkw drg gminnych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.01.2017.

Czytaj cao
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa odcinkw drg gminnych w miejscowociach: Czulice (K600347), Goszyce-Wilkw (K600278), ososkowice (K600298), Prusy (K600313) i Skrzeszowice (K600292) na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” majca na celu przebudow 5.6429 km drg gminnych dla poprawy dostpnoci do 14-tu obiektw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw- Luborzyca w ramach dziaania „Podstawowe usugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj cao
 
Przetarg na sprzeda nieruchomoci w miejscowoci Sadowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.01.2017.
WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w miejscowoci Sadowie.
Czytaj cao
 
Przetarg na sprzeda nieruchomoci w miejscowoci Prusy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.01.2017.
WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w miejscowoci Prusy.
Czytaj cao
 
Przetarg na sprzeda nieruchomoci w miejscowoci Dojazdw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.01.2017.

WJT GMINY KOCMYRZW – LUBORZYCA ogasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzeda nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Kocmyrzw – Luborzyca w miejscowoci Dojazd.

Czytaj cao
 
Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca - projekt ZIT.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.01.2017.
Z kocem ubiegego roku opracowany zosta i zoony do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, jako Instytucji Poredniczcej (IP) w przygotowaniu wnioskw ZIT, wstpny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu: Usuwanie wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Czytaj cao
 
Uroczyste otwarcie budynku socjalnego w Zastowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.12.2016.

Dnia 6 grudnia 2016r., w Gminie Kocmyrzw-Luborzyca w miejscowoci Zastw nastpio uroczyste otwarcie budynku socjalnego. Zaproszonych goci w osobach: Pan Piotr wik Wicewojewoda Maopolski, Pan Stanisaw Wolnik Dyrektor Oddziau Maopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Jzef Rysak Wjt Gminy Igoomia – Wawrzeczyce, Pan Antoni Rumian Wjt Gminy Michaowice, Pan Tadeusz Wjtowicz Wjt Gminy Wielka Wie, Pan ukasz Gliski Zastpca Wjta Gminy Liszki, Pan Jerzy Rusek Prezes Zarzdu Extreme Sp z o.o., Pan Piotr Serafin Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Pan Janusz Szkatua Prezes Zarzdu Przedsibiorstwa Budopol Sp z o.o., ks Jan Krzyowski Proboszcz Parafii w Kantorowicach, ks Bogusaw Zajc Proboszcz Parafii w Prusach, ks Wiesaw Cholewa Proboszcz Parafii w Raciborowicach, Pan Krzysztof Malik Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Andrzej Szwajca Komendant Gminny OSP, Radni Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, pracownicy Urzdu Gminy Kocmyrzw-Luborzyca, serdecznie przywita Pan Marek Jamborski Wjt Gminy Kocmyrzw-Luborzyca oraz Pani Agnieszka Kozowska Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Czytaj cao
 
Umowy o dokumentacj projektow budowy parkingw P&R
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Dnia 10.11.2016 r. w Urzdzie Gminy Kocmyrzw – Luborzyca podpisano odrbne umowy na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budow dla piciu parkingw typu ,,parkuj i jed” (P&R – park and ride)

Czytaj cao
 
Dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 - 2020
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2016.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Europa inwestujca w obszary wiejskie

W dniu 14 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego w Krakowie odbyo si uroczyste przekazanie umw na dofinansowanie projektu w ramach dziaania „Podstawowe usugi i odnowa miejscowoci na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Budowa lub modernizacja drg lokalnych”.

Czytaj cao
 
Owietlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.11.2016.

Czytaj cao W miejscowoci Wola Luborzycka - kolonia Zagaje, wzdu drogi gminnej, koo lasu zostao wykonane owietlenie drogowe. Wykonano lini napowietrzn o dugoci 115mb wraz z montaem 3 szt. opraw owietleniowych typu: SGS-101/70W oraz szaf SON 1.

Czytaj cao
 
Owietlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.11.2016.

Czytaj cao W miejscowoci Goszcza od stacji transformatorowej nr 2722, wzdu drogi powiatowej w kierunku przystanku PKP zostao wykonane owietlenie uliczne. Zrealizowano lini napowietrzn o dugoci 151mb wraz z zamontowaniem 6 szt. opraw owietleniowych SGS-101/70 oraz szaf SON.

Czytaj cao
 
Owietlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.11.2016.

Czytaj cao Wzdu drogi powiatowej nr 2161k relacji Somniki – Kocmyrzw na odcinku pomidzy Wysiokiem Luborzyckim, a Lasem Marszowskim zostao rozbudowane owietlenie uliczne ze stacji trafo nr 2532. Rozbudowa kolejnego odcinka owietlenia polegaa na montau przewodw izolowanych o dugoci 615mb wraz z montaem 5 szt. opraw owietleniowych.

Czytaj cao
 
Przebudowa budynku przeznaczonego na lokale socjalne w Zastowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2016.

Dobiegaj koca roboty budowlane prowadzone w ramach realizowanego projektu polegajcego na przebudowie wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku usugowego na lokale socjalne w miejscowoci Zastw. Projekt ten finansowany jest ze rodkw Funduszu Dopat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rzdowego "Programu wsparcia budownictwa socjalnego".

Czytaj cao
 
Projektujemy sale gimnastyczne przy szkoach podstawowych w uczycach oraz w Goszycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.10.2016.
Czytaj cao Od wrzenia br. trwaj prace projektowe nad opracowaniem projektw sal gimnastycznych wraz z ich otoczeniem przy szkoach podstawowych w Goszycach i uczycach. I etap prac obejmuje opracowanie koncepcji przedmiotowych obiektw.
Czytaj cao
 
Zakoczenie remontu drogi gminnej publicznej nr K600267 "uczyce-Maciejowice"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.10.2016.

Czytaj cao Zakoczono remont drogi gminnej publicznej nr K600267 „uczyce-Maciejowice” na odcinku 2300mb. Zakres robt obejmowa pooenie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy kruszywem i odtworzenie roww. Warto inwestycji wyniosa 386 170,00 z.

Czytaj cao
 
Program grantowy NASZE POWIETRZE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2016.
Ogoszony zosta nabr wnioskw do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach zintegrowanego projektu „Wdraanie Programu ochrony powietrza w wojewdztwie maopolskim – Maopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej.
Czytaj cao
 
"MAOPOLSKIE REMIZY 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.

Zadanie zrealizowane z pomoc finansow z budetu Wojewdztwa Maopolskiego w ramach Konkursu „Maopolskie Remizy”
Zakoczone zostay kompleksowe roboty remontowo-budowlane na remizie OSP w Skrzeszowicach”.

Czytaj cao
 
Wnioski o przebudow drg gminnych zoone w ramach PROW 2014-2020.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.
W Urzdzie Marszakowskim trwa ocena formalna i merytoryczna zoonych przez gmin trzech wnioskw o unijne wsparcie finansowe przebudowy kilku odcinkw drg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich:
Czytaj cao
 
Zagospodarowanie zieleni terenw w centrum gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku zoone zostao sprawozdanie z wykonania zadania „Urzdzenie terenw zielonych w centrum gminy Kocmyrzw-Luborzyca”. Dofinansowanie ze strony Funduszu to kwota w wysokoci 7 674 z (40 % kosztw zadania). Czekamy na ostateczne rozliczenie zadania i refundacj kosztw.

 
Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2016.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

W zwizku ze zbliajcym si terminem naboru wnioskw w ramach poddziaania „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno” objtego PROW 2014-2020 poniej przedstawiamy Pastwu oglne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Czytaj cao
 
Umowa dotacji na zagospodarowanie zieleni terenw w centrum gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.08.2016.

W dniu 03 sierpnia 2016 roku podpisalimy umow z Wojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotacj na zadanie: „Urzdzenie terenw zielonych w centrum gminy Kocmyrzw-Luborzyca”.

Czytaj cao
 
Umowy dotacji w ramach Konkursw "Maopolskie Remizy 2016" i "Bezpieczna Maopolska 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.08.2016.

Czytaj cao W dniu 05 sierpnia 2016 r. w Urzdzie Marszakowskim odbyo si uroczyste wrczenie umw o udzielenie pomocy finansowej z budetu Wojewdztwa Maopolskiego dla kilku jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Czytaj cao
 
Przebudowa budynku przeznaczonego na lokale socjalne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.07.2016.

Czytaj cao Finansowe wsparcie ze rodkw Funduszu Dopat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rzdowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego.
W ramach umowy zawartej w dniu 10.02.2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Gmina otrzyma rodki finansowe na pokrycie czci kosztw (40% kosztu dokumentacji projektowej, robt budowlanych i nadzoru inwestorskiego) utworzenia 16 lokali socjalnych w Zastowie.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 76 - 100 z 223