To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Projekt pn "Budowa parkingw "parkuj i jed" ...w trakcie realizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Czytaj cao
 
Wniosek pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych" wybrany do dofinansowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Wniosek pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbirki odpadw)” wybrany do dofinansowania

Informujemy, i Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbirki odpadw” zoony przez Gmin Kocmyrzw-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020, poddziaanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT., Uchwa Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego zosta wybrany do dofinansowania. Szacowana warto zadania 1 240 666,82 z., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 z.

 
Urzdzenie terenu wok stawu w miejscowoci Gboka pod funkcj rekreacyjn
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

„Urzdzenie terenu wok stawu zlokalizowanego na dziace nr 203/10 w miejscowoci Gboka pod funkcj rekreacyjn”

Obecnie jestemy w trakcie procedury zapytania ofertowego na wyonienie Wykonawcy dla zadania polegajcego na zagospodarowaniu terenu wok stawu w miejsciowoci Gboka pod funkcj rekreacyjn. Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziaania 19.2 „Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno”. W maju b.r. zostaa podpisana umowa z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw zlokalizowany jest na dziace nr 203/10, na ktrej zagospodarowanie terenu pod funkcj rekreacyjn wprowadzi element centro twrczy wsi Gboka i pozwoli wykorzysta walory obszaru.

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw edukacyjno-owiatowych dobiega koca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.08.2018.

Roboty termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” - dobiegaj koca.

Czytaj cao
 
Budowa chodnika w Dojazdowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.07.2018.

W czwartek 26 lipca br. zostaa podpisana przez Wjta Gminy pana Marka Jamborskiego, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy pani Kornelii akomy umowa z Firm Inynieryjn „System Bud” Grzegorz Nowak Ostrw 100, 32-112 Klimontw dotyczca realizacji, przez ww. firm, zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej 2165 K polegajca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej \w istniejcym pasie drogowym w miejscowoci Dojazdw” pod nr ZP.271.11.2018."
Termin realizacji zadania: koniec padziernika 2018 r.

 
Modernizacja drogi gminnej Gboka - Karniw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.07.2018.

Rozpoczto roboty drogowe na drodze gminnej K 600341 Gboka - Karniw. Zakres robt obejmuje: wykonanie poszerze jezdni do 5 m, odcinkowe oczyszczenie roww i przepustw, wykonanie nowej nawierzchni mineralno - bitumicznej i utwardzenie poboczy na odcinku 1 400 mb. Wykonawc robt jest firma PRODiM Oskar Niezabitowski . Warto zadania wynosi 290400 z.

 
Podpisana umowa o dofinansowaniu Projektu pn. "Budowa parkingw Parkuj i jed"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.07.2018.

W poniedziaek 16 lipca br. zostaa podpisana przez Wjta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Zarzdem Wojewdztwa Maopolskiego o dofinansowaniu realizacji Projektu pn. „Budowa parkingw "parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Spotkanie Wjtw i Burmistrzw 41 gmin maopolskich w Baranwce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.07.2018.

Czytaj cao We wtorek 10 lipca br., w siedzibie Centrum Kultury i Promocji w Baranwce, odbyo si spotkanie Wjtw i Burmistrzw 41 gmin maopolskich zaangaowanych w realizacj wsplnego projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych rde energii dla Gmin Wojewdztwa Maopolskiego”, ktrego liderem jest gmina Kocmyrzw-Luborzyca.

Czytaj cao
 
Budowa cieki rowerowej EuroVelo 11
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.06.2018.

Czytaj cao W dniu 26 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie odbyo si spotkanie z udziaem Czonka Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego pana Leszka Zegzdy, Radnego Sejmiku Wojewdztwa Maopolskiego pana Wojciecha Skuchy oraz dyrektor Zarzdu Drg Wojewdzkich w Krakowie pani Marty Maj, w sprawie budowy cieki rowerowej EuroVelo 11 biegncej od Wzgrz Krzesawickich do granicy wojewdztwa witokrzyskiego przez gminy: Kocmyrzw – Luborzyca, Koniusza oraz Proszowice.

Czytaj cao
 
Przyznanie dofinansowania na Odnawialne rda Energii (OZE)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.

Informujemy, i „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych rde Energii dla Gmin Wojewdztwa Maopolskiego”, zgodnie z Zacznikiem Nr 1 do Uchway Nr 1088/18 Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r., znalaz si na pierwszym miejscu na licie projektw wybranych do dofinansowania w ramach dziaania 4.1. Zwikszenie wykorzystania odnawialnych rde energii, poddziaanie 4.1.1. Rozwj infrastruktury produkcji energii ze rde odnawialnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020. cznie do dofinansowania w ramach w/w poddziaania wybrano zaledwie 4 projekty. Tym bardziej jestemy dumni, e udao nam si uzyska dotacj. Projekt, ktrego liderem jest Gmina Kocmyrzw-Luborzyca, realizowany jest w partnerstwie z 41 gminami. Cakowita warto Projektu to 68 991 097,56 z., kwota dofinansowania 36 156 392,49 z.

 
Spotkanie w Zarzdzie Drg Powiatu Krakowskiego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.
Czytaj cao 21.06.2018 odbyo si spotkanie Wjta i Zastpcy z Zarzdem Drg Powiatu Krakowskiego na czele z P.O. Dyrektora ukaszem Wrblewskim.
Czytaj cao
 
Budowa P&R
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.

We czwartek 21.06.2018 r. nastpio przekazanie terenu pod budow parkingw typu P&R w przy dworcach kolejowych w Baranwce i uczycach. Niebawem rozpoczn si prace, co moe czasowo utrudni korzystanie z postoju przy dworcach.

 
Chodnik w Baranwce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.06.2018.

Czytaj cao Zakoczya si budowa chodnika z odwodnieniem w miejscowoci Baranwka.

Czytaj cao
 
Konkurs "MAOPOLSKIE REMIZY 2018" - przyznanie dotacji.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Uchwa Nr 614/18 Zarzdu Wojewdztwa Maopolskiego (ZWM) z dnia 12.04.2018 r. ustalona zostaa lista rankingowa gmin rekomendowanych przez ZWM do udzielenia dotacji na realizacj wnioskowanych zada w ramach Konkursu „Maopolskie Remizy 2018”. Jestemy w gronie wskazanych gmin.

Czytaj cao
 
Inwestycje gminne - projekt termomodernizacji budynkw edukacyjno-owiatowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Trwaj roboty termomodernizacyjne w ramach projektu realizowanego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca”. Pogoda sprzyja tote prace przebiegaj zgodnie z zaoonym harmonogramem. Postp robt jest zadowalajcy. Do koca wakacji I etap realizacji projektu dotyczcy budynkw edukacyjno-owiatowych zostanie zakoczony.

Czytaj cao
 
Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno.

Czytaj cao
 
Projekt pn.: Budowa parkingw "parkuj i jed" - wybrany do dofinansowania
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Projekt pn „ Budowa parkingw „parkuj i jed” zlokalizowanych przy stacjach kolejowych wzdu linii Krakw-Miechw-Warszawa oraz w centrum Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – wybrany do dofinansowania

Projekt wnioskowany o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Maopolskiego na lata 2014-2020; Dziaanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziaanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Czytaj cao
 
Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

„Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK)
wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki
do selektywnej zbirki odpadw)”

W dniu 30 maja 2018 roku do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Maopolskiego Departamentu Funduszy Europejskich zosta zoony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposaeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbirki odpadw”.

Czytaj cao
 
Ogrodzenie budynku komunalnego w Baranwce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.

Czytaj cao Koo budynku wielofunkcyjnego w miejscowoci Baranwka zostao wykonane ogrodzenie od strony wyjcia ewakuacyjnego z siatki stalowej wraz z dwoma furtkami celem zabezpieczenia obiektu. Koszt zadania 4 996,26 z brutto.

Czytaj cao
 
Budowa szkoy w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2018.

Czytaj cao Duymi krokami zbliamy si do zakoczenia zadania: „Dokoczenie budowy szkoy podstawowej w Karniowie”. Trwaj prace wykoczeniowe wewntrz budynku polegajc na ostatnich poprawkach malarskich, drobnych pracach monterskich. Teren wokoo budynku szkoy jest ju porzdkowany i docelowo zagospodarowany. Rozpoczy si przygotowania do technicznego odbioru budynku majce na celu uzyskanie pozwolenia na jego uytkowanie. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i zgodnie z nim zostanie zakoczone.

Czytaj cao
 
Inwestycje gminne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2018.

Czytaj cao

W ramach projektu realizowanego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – w lad za podpisan umow rozpoczy si roboty budowlane na budynkach Przedszkola Samorzdowego w Dojazdowie oraz Szkoy podstawowej w Maciejowicach. Wkrtce prace termomodernizacyjne prowadzone bd na obiekcie Szkoy podstawowej w Goszczy. Jest to pierwszy etap realizacji projektu dofinansowanego z funduszu unijnego.

Planowany termin zakoczenia prac I etapu - koniec sierpnia 2018 r. W roku 2019 kontynuowa bdziemy prace i ociepla kolejne trzy obiekty objte niniejszym projektem.

Czytaj cao
 
Boisko w Wilkowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2018.

Czytaj cao W miejscowoci Wilkw zostao wykonane ogrodzenie boiska sportowego od strony strumyka wraz z furtkami wejciowymi na obiekt. Koszt inwestycji 19 999,00z brutto.

Prace zostay wykonane w maju br.

 

 

 

 

Czytaj cao
 
Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.05.2018.

Projekt pn: „Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca” – w trakcie realizacji. Instytucj Poredniczc w realizacji projektu jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska – projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Czytaj cao
 
Wniosek o wsparcie finansowe na zagospodarowania terenu wok stawu w miejsciowoci Gboka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.05.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie”

„URZDZENIE TERENU WOKӣ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIACE NR 203/10 W MIEJSCOWOCI GBOKA POD FUNKCJ REKREACYJN”

Operacja wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziaania 19.2 "Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno”. Nasza Gmina realizowa bdzie zadanie z pomoc funduszu Unii Europejskiej.

Czytaj cao
 
Budowa owietlenia ulicznego w Gminie Kocmyrzw - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.05.2018.

Czytaj cao Rozbudowa owietlenia ulicznego ze stacji transformatorowej nr 2532 w miejscowoci Wysioek Luborzycki przy drodze powiatowej. Na tym odcinku drogi zamontowano 5 opraw owietleniowych wraz z przewodem izolowanym o cznej dugoci 200mb. Cakowity koszt inwestycji 14 502,00z brutto.

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 223