Obwieszczenie Starosty Krakowskiego
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.08.2018.

Obwieszczenie Starosty Krakowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.

Czytaj całość
 
Informacja Wójta Gminy
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.08.2018.

Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Czytaj całość
 
Informacje w sprawie możliwych bezpłatnych przejazdów MPK dla uczniów.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Szanowni Państwo !

W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci.
O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.

 
Projekt pn "Budowa parkingów "parkuj i jedź" ...w trakcie realizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

Czytaj całość
 
Wniosek pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" wybrany do dofinansowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.08.2018.

Wniosek pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” wybrany do dofinansowania

Informujemy, iż Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów” złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT., Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Szacowana wartość zadania 1 240 666,82 zł., wnioskowana kwota pomocy 568 991,93 zł.

 
Informacja Wójta Gminy w sprawie wyznaczena tablic ogłoszeń
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.08.2018.

Realizując art. 114 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2018, poz.754), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
Urządzenie terenu wokół stawu w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Urządzenie terenu wokół stawu zlokalizowanego na działce nr 203/10 w miejscowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną”

Obecnie jesteśmy w trakcie procedury zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół stawu w miejsciowości Głęboka pod funkcję rekreacyjną. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W maju b.r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Staw zlokalizowany jest na działce nr 203/10, na której zagospodarowanie terenu pod funkcję rekreacyjną wprowadzi element centro twórczy wsi Głęboka i pozwoli wykorzystać walory obszaru.

Czytaj całość
 
Warsztaty Zdrowia dla Kobiet
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj całość 17 sierpnia 2018 r. w Centrum Kultury i Promocji w Baranówce odbyły się „Warsztaty Zdrowia dla Kobiet” w ramach ww. projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Maszachaba”, w którym uczestniczyły panie, mieszkanki naszej gminy, urodzone w latach 1968-1949.

Czytaj całość
 
Podwójne święto OSP Czulice.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

Czytaj całość Niedziela 19 sierpnia 2018 roku była dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czulicach wyjątkowym dniem podwójnego święta. Tego to bowiem dnia odbyły się w Czulicach uroczyste obchody Jubileuszu 115 rocznicy powstania OSP Czulice, najstarszej działające w gminie Kocmyrzów – Luborzyca jednostki strażackiej, założonej w roku 1903. Równocześnie tego samego dnia odbyła się uroczystość poświecenia pozyskanego przez druhów z Czulic, przy znaczącym wsparciu samorządu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, średniego samochodu strażackiego SGBA Renault Midliner 2010.

Czytaj całość
 
Umowa na realizację projektu przez GOPS podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2018.

W dniu 10 sierpnia 2018 roku pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie - wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu STAWIAM NA ROZWÓJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9.Region spójny społecznie Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja -projekty konkursowe z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Czytaj całość
 
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
Nie masz uprawnień, aby zobaczyć tę część witryny.
Musisz się zalogować.
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 2062