To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Kościół Parafialny p.w. Św. Mikołaja w Czulicach

Pierwsze wzmianki o parafii w Czulicach pochodzą z lat trzydziestych XIV wieku. Obecny Kościół drewniany, mający charakterystyczne cechy późnogotyckiego budownictwa sakralnego zbudowany został prawdopodobnie około 1547 roku.
W latach późniejszych kilkakrotnie przebudowywany i restaurowany.
W kościele znajduje się pochodząca z XV wieku kamienna płyta nagrobna Jana Czulickiego, domniemanego fundatora kościoła.
Najstarsze detale architektoniczne kościoła (portale, okno) pochodzą z XVI wieku. Na jednym z portali umieszczona jest data 1547.
Historyczne wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII stulecia. Należy wymienić tu m.in. późnobarokową chrzcielnicę, kielich pochodzący z 1673 roku, czy powstałą w XVIII wieku rzeźbę przedstawiającą Chrystusa ukrzyżowanego.
Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.