Realizacja projektu - Zadanie 1:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prusy - część 1

Postępowanie prowadzone w trybie "przetarg nieograniczony"
Umowa ZP - 19/2008 z dnia 18.09.2008 r.
Wartość zadania: 1 981 660.49 zł brutto.

  1. Protokołem częściowym odbioru robót z dnia 28.11.2008 r. odebrano: - kolektor KG - 21 /od S. 257 - S. 274/, kolektor grawitacyjny Prusy - "Stary Gościniec" I część wraz z dokumentami towarzyszącymi, tj. szkice geodezyjne, wyniki kamerowania.

  2. Protokołem częściowym odbioru robót z dnia 29.06.2009 r. odebrano: - kolektor grawitacyjny KG - 9 /od S. 58 do S.139/, KG - 10 /od S. 113 do S. 162 i od S. 162 do S. 172/, KG - 11 / od S. 115 do S. 187/, KG 11-1 /od S. 173 do S. 191/, KG - 13 /od S. 125 do S.197/, KG - 15 /od S. 136 do S.218/, KG - 16 /od S. 139 do S. 223/ wraz z dokumentami towarzyszącymi, tj. szkice geodezyjne, wyniki kamerowania.

  3. Protokołem częściowym odbioru wykonanych robót z dnia 30.10.2009 r. odebrano: - kolektor grawitacyjny KG - 5 /od S. 56 do S. 96/, KG - 6 /od S. 70 do S. 104/, KG - 7 /od S - 80 do S. 107/, KG - 14 /od S. 130 do S. 213/, kolektor grawitacyjny Prusy - "Stary Gościniec" II część wraz z dokumentami towarzyszącymi, tj. szkice geodezyjne, wyniki kamerowania.

  4. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 30.11.2009 r.




Zadanie zrealizowane




Powrót do opisu
Rzeczowej realizacji projektu