To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
21.10.2011.

Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2011 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się X Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX Sesji Rady Gminy.

2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.

3. Wybór ławników.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy Kocmyrzów-Luborzyca polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Zastów z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i przyłączeniu go do Miasta Kraków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy.

6. Informacja na temat usuwania skutków osuwisk w Gminie.

7. Wyrażenie zgody na zakup budynku mieszkalnego wraz z działką znajdującą się w miejscowości Kończyce gmina Michałowice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2010/2011.

11. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za I półrocze roku budżetowego.

12. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

 

/-/ Małgorzata Doniec

Przewodniczący Rady Gminy

Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »