To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych - wyniki.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2011.

Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie par. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r Nr 207, poz. 2108 ) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Głębokiej stanowiącej część działki nr 203/12.

W dniu 6 października 2011 r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 9.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.87 ha oznaczonej nr 203/12/A z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 1000 zł/ha/rok. Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Panią Stankowska Marzenę.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 1500,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 9.30 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.93 ha oznaczonej nr 203/12/B z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 1000 zł/ha/rok. Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Pana Niziurski Jerzy
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 1500,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 10.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.80 ha oznaczonej nr 203/12/C z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 800 zł/ha/rok. Do przetargu zostały dopuszczono 3 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Panią Adamską Renatę.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 3000,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 10.30 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.45 ha oznaczonej nr 203/12/D z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 800 zł/ha/rok Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Panią Cerek Katarzynę.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 5000,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 11.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.80 ha oznaczonej nr 203/12/E z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 1000 zł/ha/rok Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Pana Sańka Witold.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 1900,00 zł za/ha/za 1 rok.

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 11.30 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.48 ha oznaczonej nr 203/12/F z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 800 zł/ha/rok Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Pana Wawro Małgorzata.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 5200,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 12.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.60 ha oznaczonej nr 203/12/G z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 800 zł/ha/rok. Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Pana Adam Gerhardt.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 6500,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 12.30 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.35 ha oznaczonej nr 203/12/H z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 1000 zł/ha/rok Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Pan Sańka Witold.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 7000,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 13.00 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.90 ha oznaczonej nr 203/12/I z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 1000 zł/ha/rok Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Pana Marek Bartosz.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 2100,00 zł za/ha/za 1 rok

W dniu 6 października 2011r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o godziny 13.30 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0.48 ha oznaczonej nr 203/12/J z przeznaczeniem na cele rolne.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wyniosła kwotę 800 zł/ha/rok Do przetargu zostały dopuszczono 2 osoby nie dopuszczonych osób do przetargu nie było Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym - wyłoniono dzierżawce Pani Adamska Renata.
W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczna stawkę czynszu dzierżawnego 6000,00 zł za/ha/za 1 rok

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kocmyrzów na okres 7 dni od dnia 7 października 2011 r do dnia 14 października 2011 r.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »