To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga być zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje się pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych położonej w miejscowości Głęboka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.09.2011.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących część działka nr 203/12 położonej w Głębokiej objętej KW nr KR1P/00330811/5 na okres 5 lat

Nieruchomość rolne przeznaczone do dzierżawy położone są w Głębokiej obecnie wykorzystywane na cele rolne posiadają dobre gleby klasy bonitacyjnej R II i R IIIa utrzymane w dobrej kulturze rolnej.
Charakteryzują się dobrym dostępnością komunikacyjną. Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy są położone w bezpośrednim sąsiedztwie i stanowią część działki nr 203/12 położonej w Głębokiej.

 1. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/A powierzchni 0.87 ha klasa bonitacyjna R II
  - cena wywoławcza 1000,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 9.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 2. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/B powierzchni 0.93 ha klasa bonitacyjna R II
  - cena wywoławcza 1000,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 9.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 3. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/C powierzchni 0.80 ha klasa bonitacyjna R III a
  - cena wywoławcza 800,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 10.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 4. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/D powierzchni 0.45 ha klasa bonitacyjna R IIIa
  - cena wywoławcza 800,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 10.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 5. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/E powierzchni 0.80 ha klasa bonitacyjna R II
  - cena wywoławcza 1000,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 11.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 6. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/F powierzchni 0.48 ha klasa bonitacyjna R III a
  - cena wywoławcza 800,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 11.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 7. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/G powierzchni 0.60 ha klasa bonitacyjna R III a
  - cena wywoławcza 800,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 12.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 8. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/H powierzchni 0.35 ha klasa bonitacyjna R II
  - cena wywoławcza 1000,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 12.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 9. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/I powierzchni 0.90 ha klasa bonitacyjna R II
  - cena wywoławcza 1000,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 13.00 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
 10. Nieruchomość oznaczona nr 203/12/J powierzchni 0.48 ha klasa bonitacyjna R II
  - cena wywoławcza 1000,00 zł rocznie za 1 hektar gruntu Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł płatne na rachunek Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Kocmyrzów 64 8589 0006 0160 0000 1645 0004 Kwota wpłaconego wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 3 października 2011 r. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2011 r. o godzinie 13.30 w sali nr 27 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni na wskazane przez uczestnika konto. Wysokość postąpienia nie może być niższa niż 100,00 zł Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym przez wydzierżawiającego do zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy może odstąpić od jej zawarcia, zaś wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 lub telefonicznie pod numerem (12) 387-14-00.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr inż. Marek Jamborski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »