To jest archiwalna wersja strony!

Zamieszczone na niej tresci moga by zdezaktualizowane.

Aktualna strona znajduje si pod adresem:

www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl


RADA GMINY

Rada Gminy jest organem stanowicym, ktrego kompetencje zostay okrelone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym oraz innych przepisach prawnych.

W skad Rady Gminy Kocmyrzw-Luborzyca wchodzi 15 Radnych.

Przewodniczcy Rady Gminy

Magorzata Doniec

 

Wiceprzewodniczcy:

ucja Nagacz
Augustyn Kaczmarczyk

 

Stae komisje Rady Gminy:

KOMISJA BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

KOMISJA ADU, PORZDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY RODOWISKA

KOMISJA PLANOWANIA I INICJATYW SPOECZNYCH

KOMISJA ROLNICTWA, HANDLU I USUG

KOMISJA ZDROWIA, OWIATY, KULTURY I SPORTU

KOMISJA REWIZYJNA